Κυριακή, 1 Μαρτίου 2020

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών των προκηρύξεων 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020, 2ΓΔ/2020Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει  ότι , σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 28812/Ε1/26-2-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου
Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΒΓ446ΜΤΛΗ-ΗΡΠ)οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ:
παρατείνονται ως εξής:
●  για την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019, έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.
●  για τις Προκηρύξεις  1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020, έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου