Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

48ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2020 Καθαριστριών και Καθαριστών νομού Φλώρινας


Το Σωματείο Καθαριστριών και Καθαριστών νομού Φλώρινας συμμετέχει και καλεί όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων να συμμετέχουν στην  48ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2020 με τα παρακάτω αιτήματα:
·       Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα - Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
·       Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών.
·       Αξιοπρεπείς αμοιβές.
·       Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας – Αυστηροποίηση και επιβολή κυρώσεων στους Δήμους που δεν χορηγούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας με αναδρομική ισχύ.
·       Αποζημίωση για προκάτ αίθουσες, αίθουσες πληροφορικής και εργαστηρίων, οι οποίες δεν είναι δηλωμένες στο my school, δεν αποζημιώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και καθαρίζονται ΔΩΡΕΑΝ σήμερα από συμβασιούχους στη σχολική καθαριότητα.
·       Ασφάλεια και ΟΧΙ Επισφάλεια στην εργασία – Καμία μείωση αιθουσών, Καμία απόλυση εργαζόμενης από Δημάρχους και Σχολικές Επιτροπές.
·       Εφαρμογή ίσων όρων και συνθηκών εργασίας και στις Ι.Δ.Α.Χ. με υπογραφή σ.σ.ε. και αναγνώριση του εγγράφου προσχώρησης της ΟΙΥΕ στη σύμβαση της ΠΟΕ ΟΤΑ.

 Η                                                           Η                                                                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 ΚΕΡΤΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                           ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΡΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου