Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, συνολικού π/υ 1,1 εκ. €, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 17 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.121.856,87 € για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) –
LEADER, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με Ομάδα Τοπικής Δράσης την ΑΝΚΑΣ ΑΕ. 

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:
·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Συνολικός Προϋπ/σμός
1
0010892640
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
230.491,86
ΣΥΝΟΛΟ
230.491,86

·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Συνολικός Προϋπ/σμός
1
0010945247
Προμήθεια Οχήματος Μεταφοράς Επωφελούμενων Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό Καστοριάς
Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
48.342,25
ΣΥΝΟΛΟ
48.342,25

·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Συνολικός Προϋπ/σμός
1
0010902844
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
300.000,00
2
0010947449
Τουριστικές Πληροφορίες περιοχής Leader Καστοριάς
ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
48.025,20
ΣΥΝΟΛΟ
348.025,20·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Συνολικός Προϋπ/σμός
1
0010919446
ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
16.634,60
2
0010894248
Πολιτιστική εκδήλωση με θέμα ¨Αναβίωση Παραδοσιακού Ποντιακού Γάμου¨
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
12.919,60
ΣΥΝΟΛΟ
29.554,20

·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικό-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Συνολικός Προϋπ/σμός
1
0010935248
ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
27.366,46
2
0010918845
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
51.000,00
3
0010885840
Προμήθεια στολών & μουσικών οργάνων του Τμήματος Φιλαρμονικής της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.)
29.184,68
4
0010948644
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ
31.570,40
5
0010937679
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
33.842,00
6
0010890240
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
25.421,50
7
0010937686
Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης
ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
48.856,00
8
0010890042
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ «ΑΡΓΕΣΤΑΙ»
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡΓΕΣΤΑΙ
16.190,33
9
0010894040
Προμήθεια παραδοσιακών στολών με παρελκόμενα & λοιπού εξοπλισμού
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
15.582,32
ΣΥΝΟΛΟ
279.013,69

·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1: «Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Συνολικός Προϋπ/σμός
1
0010933244
Κατασκευή ταμιευτήρα συγκέντρωσης νερού για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης της ευρύτερης περιοχής Βιτσίου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
50.429,67
2
0010940242
«Ανάπτυξη Δράσεων του Φορέα Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις του νομού Καστοριάς»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
136.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
186.429,67

Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου