Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ἱερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας


          Ἔχοντες ὑπὄψιν τάς διατάξεις
ουτεμβρ.............................................................τοῦ ἄρθρου 38, παρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 4-7 τοῦ ὑπἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν


Ἁγίου Ἀχιλλίου τοῦ ὁμωνύμου κοινότητος Πρεσπῶν
Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἀμυνταίου

καλοῦμεν τούς βουλόμενους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Φλωρίνῃ τῇ  19ῃ Δεκεμβρίου 2019
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου