Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο πλαίσιο κατάρτισης μητρώου συνεργατών καλεί τους ενδιαφερόμενους με τα κάτωθι χαρακτηριστικά να καταθέσουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diadyma.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προμηθειών-Υπηρεσιών-
Προγραμμάτων (κο Περικλή Καφάση):
·        Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης
·        Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα (Περιβαλλοντικές μελέτες, διαχείριση αποβλήτων, τοπικά και περιφερειακά σχέδια, κ.α.)
·        Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (διασυνοριακά, διακρατικά)
·        Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Πιστοποιητικό γνώσης)
·        Πολύ καλή χρήση Η/Υ
·        Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Προαιρετικός)
·        Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Προαιρετική)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου