Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα της Περιφέρειας, το αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου

 Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, η έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για τις «Προκαταρτικές μελέτες αρδευτικού
Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου με άρδευση από τους ταμιευτήρες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα»
Πρόκειται, για ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί, η αρδευόμενη έκταση του θα είναι 38.000 χιλιάδες στρέμματα και περιλαμβάνει τα αγροκτήματα του Δήμου Κοζάνης, Δήμου Σερβίων και του Δήμου Βελβεντού, κατά μήκος της βόρειας – δυτικής πλευράς της λίμνης Πολυφύτου.
Το ποσό για τις μελέτες,  θα αναλάβει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) και θα ανέρχεται στις 187.000 ευρώ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης, στην εισήγηση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφέρει τα παρακάτω:
Στο τμήμα του ποταμού Αλιάκμονα που διασχίζει τις νότιες περιοχές του Ν. Κοζάνης, κατασκευάστηκαν από τη ΔΕΗ, με κύριο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,  δύο μεγάλοι ταμιευτήρες, ο ταμιευτήρας Πολυφύτου, που λειτουργεί από το 1973 και ο ταμιευτήρας Ιλαρίωνα, η πλήρωση του οποίου ολοκληρώθηκε το 2013. Με την αξιοποίησή τους δίνεται η παράλληλη δυνατότητα άρδευσης από τους ταμιευτήρες των περιοχών γύρω από αυτούς.
Ήδη λειτουργούν στην περιοχή, αντλώντας νερό από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου, το αρδευτικό δίκτυο Βελβεντού από το 1975, που εξυπηρετεί 13000 στρ, το αρδευτικό δίκτυο της νότιας ζώνης ταμιευτήρα Πολυφύτου (Σερβίων) από το 1989, που εξυπηρετεί περιοχή 23000 στρ, καθώς και το αρδευτικό Ιμέρων από το 1998, που εξυπηρετεί περιοχή 2500 στρ.
Με την παρούσα παρατίθενται συνοπτικά τα δεδομένα σχεδιασμού για την άρδευση της βόρειας ζώνης ταμιευτήρα Πολυφύτου, όπως αυτά προέκυψαν κατόπιν αξιολόγησης των δυνατοτήτων.
Η προβλεπόμενη στον σχεδιασμό αυτό αρδευόμενη έκταση, για την πλήρη κάλυψη της βόρειας ζώνης Πολυφύτου, ανέρχεται συνολικά σε 38.000 στρέμματα και εκτείνεται στα αγροκτήματα των Δήμων Κοζάνης και Σερβίων - Βελβεντού, κατά μήκος της βόρειας – δυτικής πλευράς της λίμνης Πολυφύτου, όπως φαίνεται και στον συνημμένο χάρτη (Ζώνη 1 και Ζώνη 2).
Για την περιοχή αυτή προσφέρονται δύο διαφορετικές παράλληλες δυνατότητες άρδευσης:
α.  Με άντληση, από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, και
β.  Με μεταφορά με βαρύτητα, από την τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα.
Αξιολογώντας προκαταρκτικά τις διαφορετικές δυνατότητες άρδευσης με κριτήρια κόστους – οφέλους, προτείνεται ο διαχωρισμός της συνολικής έκτασης σε δύο ζώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου