Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.
«Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
2.
«Καταγγελία - λύση της σύμβασης μίσθωσης  αγρών στην Κοινότητα Βεύης Δήμου Φλώρινας, για λόγους υγείας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3.
«Αλλαγή χώρου συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 27/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Γεώργιος Αντωνιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου