Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Παράταση στις αιτήσεις για εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία”

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκήρυξαν, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»-«Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» (ΦΕΚ 3050/τ.Β/27-7-2018).Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών δίνεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Για τυχόν διευκρινήσεις, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2385055037 και 2385055146 ή στο email: fepms@uowm.gr.
Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ
Πηνελόπη Παπαδοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου