Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

250 προσλήψεις 8μηνων στο ΛΚΔΜ


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το ΛΚΔΜ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης για το Λιγνιτικό
Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.)
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.09.2019 μέχρι και 07.10.2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου