Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

«ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»Σ. ΗΛΙΑΔΟΥ_ΤΑΧΟΥ, Καθηγήτριας, Υπ. για την θέση του Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.
Καταρχήν ευχαριστώ για τα μέιλ που μου στείλατε, στην πρώτη φάση της
γνωριμίας και των επαφών μέσω μηνυμάτων που ξεκινήσαμε, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πλατφόρμα προσδιορισμού των προβλημάτων, που αφορούν στο πανεπιστήμιο και στα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν με την συνεργασία μας. Με βάση τις δικές σας επισημάνσεις και τις δικές μου απόψεις, θα επιχειρήσω να συστηματοποιήσω,όσο μπορώ πιο περιληπτικά και πιο στοχευμένα, τα βασικά σημεία μιας πιθανής στρατηγικής, που θα επιχειρήσουμε να υλοποιήσουμε.
1.            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Η αναφορά στους συναδέλφους είναι η πρώτη και η βασική μας μέριμνα. Είμαστε ένα εξειδικευμένο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και σημαντική συμβολή στην ιστορία των δύο ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ),
1.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ
Άρχομαι εκ των διοικητικών υπαλλήλων των δύο ιδρυμάτων, η συγχώνευση των οποίων θα δημιουργήσει την ανάγκη προσαρμογών. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στους συναδέλφους αυτούς, ανά κατηγορία και να προτείνω λύσεις διαχείρισης των προβλημάτων που προέκυψαν, με την εκτίμηση πως αυτά πρέπει να λυθούν πρώτιστα με γνώμονα τις δικές τους προτεραιότητες.
1.1.1.ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ
Για τους μόνιμους διοικητικούς ελπίζω πως θα ληφθεί υπόψη η διοικητική εμπειρία τους, ο τομέας ενδιαφέροντός τους, αλλά κυρίως φρονώ ότι η νέα διοίκηση του πανεπιστημίου θα πρέπει να ενθαρρύνει τον διάλογο και τις μεταξύ τους συνέργειες. Η λήψη αποφάσεων για τους εργαζομένους, χωρίς τους εργαζομένους, είναι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, κακή στρατηγική επιλογή. Η πολιτική μας θα πρέπει να είναι να σταθούμε δίπλα τους, σε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, ενισχύοντάς τους με νέους εργαζόμενους, οι οποίοι θα προέλθουν, είτε από μετατάξεις, είτε από συμβάσεις με εξειδικευμένο και εστιασμένο στόχο, ο οποίος θα απορρέει από τις δικές τους ανάγκες. Μείζονος σημασίας ζήτημα είναι ακόμα η κατοπινή μέριμνα της διοίκησης για την καταγραφή των περιγραμμάτων των καθηκόντων τους.
1.1.2. ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ
Οι συνάδελφοιπου έχουν προσληφθείως ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η νέα διοίκηση έχει καθήκον να τους στηρίξει, να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους με γνώμονα τους συναδέλφους και τις προτεραιότητές τους, να μην καθυστερεί τις όποιες συμβάσεις τους και να δημιουργεί ένα φιλικό προς αυτούς περιβάλλον, που θα ευνοεί την κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ τους και με τα λοιπά στελέχη.
Ειδικά σε σχολές όπως η Σχολή Εικαστικών στην Φλώρινα, όπου η εξέλιξη από τις συγκεκριμένες κατηγορίες, σε εκείνη των μελών  ΔΕΠ, ατόμων- προσωπικοτήτων, με πανελλήνια ή σημαντική τοπική συνεισφορά στις Καλές Τέχνες, δεν παρακωλύεται από τον νόμο, η νέα διοίκηση οφείλει να εργαστεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, με συνέπεια. Καθώς καισε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη περίπτωση. Οι θέσεις μελών ΔΕΠ δεν χαρίζονται. Ο αγώνας είναι διαρκής. Και οφείλουμε να τον δώσουμε.
1.1.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ
Η συνεργασία με τους υπαλλήλους εργαστηρίων φρονώ ότι είναι καθοριστική, για το ίδρυμα και την λειτουργία του. Επειδή όμως ο φόρτος εργασίας, σε αυτήν την κατηγορία εργαζομένων, είναι δυσβάσταχτος, αφού συχνά τους διεκδικούμε για τηλεδιασκέψεις για διδακτορικά, εξελίξεις, μεταπτυχιακά, κλπ.,η νέα διοίκηση οφείλει να εξορθολογήσει, τόσο τις υποχρεώσεις τους, όσο και το χρονικό εύρος της απασχόλησής τους. Σε περιόδους μάλιστα αιχμής να διενεργήσει επικουρικές προσλήψεις συμβασιούχων.
1.1.4.  ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ των δύο ιδρυμάτων, η νέα διοίκηση θα πρέπει να σκύψει με ανθρώπινο ενδιαφέρον, στα προσωπικά τους προβλήματα: α) να ολοκληρώσει την ένταξη των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ στα μέλη ΔΕΠ του ενιαίου ιδρύματος, μέσα σε εύλογο διάστημα χρόνου. β) να αποκλείσει κάθε πιθανότητα κατάργησης της αυτοδυναμίας των Τμημάτων εκείνων που την είχαν, αλλά κινδυνεύουν να την χάσουν, λόγω των κυοφορούμενων εσωτερικών μετακινήσεων, οι οποίες επίσης μπορούν να εξεταστούν με ευελιξία, σε συνδυασμό όμως με τις νέες θέσεις που είχαν δοθεί, κατά δήλωση της προηγούμενης κυβέρνησης,   στο ίδρυμα,προκειμένου αυτό να αναπτυχθεί.
Η νέα διοίκηση ακόμα θα πρέπει να διαβεβαιώσει πως θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια των μελών ΔΕΠ α) να χρηματοδοτηθεί και να προωθηθεί χωρίς όρους, απρόσκοπτα, η  έρευνα που διενεργείται από τους ίδιους και την ομάδα τους, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμπράξεων, χωρίς αποκλεισμούς, στυγνή γραφειοκρατία και εμπόδια που οφείλονται σε προσωπικά κριτήρια, χωρίς νόημα β) να ενθαρρυνθεί η πρόθεσή τους να συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του πανεπιστημίου, μέσα από συμμετοχές σε συνέδρια, εκδόσεις, συμμετοχές σε δημοσιεύσεις. γ) να παρέχεται στα μέλη ΔΕΠ που ιδρύουν και συντηρούν΄,επ ωφελεία του ιδρύματος, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, η δυνατότητα να καθορίζουν, με βάση την διεθνή εμπειρία τις δομές, τους στόχους, τις αμοιβές του προσωπικού τους, Η νέα διοίκηση οφείλει να άρει τις προκαταλήψεις, απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες, που απαντούν σε κοινωνικές ανάγκες, προάγουν την έρευνα και αποτελούν σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού του πανεπιστημίου. Το να διώχνουμε τους φοιτητές μας έξω, σε τρίτες χώρες, για μεταπτυχιακά, σημαίνει πνευματική ένδεια. Χωρίς αυτό βέβαια να ερμηνεύεται ως διακήρυξη, κατά της εποπτείας του κράτους στα μεταπτυχιακά των πανεπιστημίων. Σε όλα όμως πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή.
1.1.5.  ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΚΕ
Η προϋπηρεσία μου στον ΕΛΚΕ, μου έδωσε την δυνατότητα να διαπιστώσω την  προσπάθεια που συντελείται εκεί, μέσα σε ένα πλαίσιο θεσμικό, που είναι συχνά γεμάτο από αντιφάσεις, δίνει περιθώρια για προσωπικές ερμηνείες και δεν παρέχει κάλυψη στους εργαζομένους. Αυτά, σε συνδυασμό με την άτεγκτη γραφειοκρατία που δυναμιτίζει την όποια διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους των μελών ΔΕΠ, δημιουργούν ένα ασφυκτικό τοπίο, το οποίο προϋποθέτει αρκετή γενναιότητα, από τη μεριά  των εργαζομένων, αλλά και των μελών ΔΕΠ, για να φτάσουν ως την διαμόρφωση εισηγήσεων και οδηγεί συχνά τους διοικούντες, στην λήψη βεβιασμένων αποφάσεων. Επικροτώ τις εξαγγελίες της τωρινής κυβέρνησης, για μείωση της γραφειοκρατίας των ΕΛΚΕ. Επιτέλους, πρέπει να απεμπλακούμε από την λογική ότι τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, είναι «δυνάμει» τουλάχιστον «ύποπτα» για αυτό.
Η νέα διοίκηση πρέπει να τα δει ως παραγωγικά και δυναμικά στελέχη και να προσφέρει κίνητρα για τον πολλαπλασιασμό παρόμοιων πρωτοβουλιών. Και ο ΕΛΚΕ  του ΑΕΙ, απαλλαγμένος από τις ιδεοληπτικές προσεγγίσεις της όποιας γραφειοκρατίας ενισχυμένος και από το προσωπικό του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ, θα μπορέσει να πάει το νέο πανεπιστήμιο μπροστά.
Και μια υπόμνηση συναδέλφου: επειδή όλα τα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης στα του ΕΛΚΕ, καλό θα ήταν η νέα διοίκηση, σε συνεργασία με τον ΕΛΚΕ, να δώσει έναν επιτελικό ρόλο Συμβούλου της εκπόνησης προγραμμάτων κλπ. σε διοικητικό στέλεχος, με υψηλό επίπεδο κατάρτισης, το οποίο θα συμβουλεύει τα μέλη ΔΕΠ, ερχόμενο σε απευθείας επαφή μαζί τους.
1.1.6. Νέοι επιστήμονες με τον Νόμο  407 ή με ακαδημαϊκή εμπειρία
Η πρόσληψη νέων με διάφορα καθεστώτα απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών των νέων τμημάτων πρέπει να αποτελεί αίτημα της Νέας Διοίκησης. Η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης προς αυτούς αποτελεί καθήκον όλων ημών.

2.ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Επειδή όμως ένα πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο ένα ανθρώπινο δυναμικό, αλλά ξεχωριστά σημαντικές είναι και οι υποδομές, εντός των οποίων αυτό λειτουργεί, θα αναφερθώ περιληπτικά και σε αυτόν τον τομέα.
 2.1. ΚΤΙΡΙΑΚΟ
Η νέα διοίκηση οφείλει να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε στην Κοζάνη με τις κτιριακές υποδομές του πανεπιστημίου, στην ΖΕΑ και στην Φλώρινα με το κτίριο Εικαστικών, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη και την χρηματοδότηση των έργων αυτών, αλλά και μετέχοντας σε όλες τις περιφερειακές, τοπικές και κεντρικές συσκέψεις, που σχετίζονται με αυτά. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για επίλυση και άλλων αναγκών, όπως η χρηματοδότηση κτιρίου για την Σχολή Ψυχολογίας στην Φλώρινα, ή η δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κοζάνη, την Καστοριά, την Πτολεμαΐδα και η συστράτευση με τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες πρέπεινα αποτελεί επίσης προτεραιότητα.
2.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Η αναγνώριση από την μεριά του κράτους, με ΦΕΚ, εργαστηρίων που προάγουν την γνώση και την έρευνα  και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση των φοιτητών, όπως και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων αυτών με νέα Τεχνολογία, αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, για μια νέα διοίκηση που σέβεται τον εαυτό της.
 2.3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Να τεθούν οι βάσεις για έναν Οργανισμό Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας (σε hardcopyή e-book) , ο οποίος θα προωθεί την εργασία που συντελείται στο πανεπιστήμιο και θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως μοχλός διάχυσης της προσπάθειας στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στις τοπικές κοινωνίες. Ο εκδοτικός μηχανισμός θα μπορεί στην αρχή να επωφεληθεί από την εμπειρία του Ινστιτούτου βιβλίου και Ανάγνωσης που λειτούργησε με επιτυχία στην Κοζάνη και παρήγαγε σημαντικές δημοσιεύσεις. Ακόμα μπορεί να συλλειτουργήσει με ένα δίκτυο βιβλιοθηκών, όπως η ιδιαίτερα εξοπλισμένη νέα, ανανεωμένη, ΚοβεντάρειοςΒιβλιοθήκη Κοζάνης, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Φλώρινας, τα ΓΑΚ Κοζάνης και Φλώρινας, η Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη, μέρος της οποίαςείναι καιη παλιάΔημοτική, και το Αρχείο του Συλλόγου.Τέλος,ως μέροςαυτής της προσπάθειας,βλέπω και την έκδοση πανεπιστημιακής εφημερίδας, ως News-Letter,που θα ενημερώνει για τις δράσεις του πανεπιστημίου, στα ελληνικά αλλά καις τα αγγλικά.

2.3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί ζητούμενο, για την ένταξή τους στις παραγωγικές διαδικασίες. Η πιστοποιημένη επομένως επαγγελματική κατάρτιση, που παρέχεται στο πανεπιστήμιό μας, αξιολογείται θετικά όταν υπάρχουν οι αναγκαίες για αυτό υποδομές. Αναφέρομαι λοιπόν στην συνεργασία με φορείς που διασφαλίζουν την ποιότητά της με βάση τους ευρωπαϊκούς δείκτες ποιότητας: καταλόγους πιστοποιημένων επιχειρήσεων, πειραματικά σχολεία, ιδρύματα όπως τα νοσοκομεία που είναι στελεχωμένα με κατάλληλο για την εκπαίδευσή μας προσωπικό κλπ. Η νέα διοίκηση οφείλει να συμπεριλάβει κατάλογο όλων αυτών σε έναν νέο Οργανισμό που θα προσανατολίζει και θα εντάσσει την προσπάθεια της επαγγελματικής κατάρτισης σε κανονιστικό πλαίσιο δημιουργώντας και τις προϋποθέσεις αξιολόγησής της.
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Η Νέα Διοίκηση του ΠΔΜ εννοείται στο πλαίσιο μιας δεοντολογικής προσέγγισης ότι οφείλει να είναι α) απροσωπόληπτη άρα ίση απέναντι σε όλους β) σύννομη γ) ανοιχτή σε συνεργασία και επικοινωνία δ) δημιουργική ε) ουδέποτε κωφεύουσα στ) αποτελεσματική στ) υπεύθυνη και συνεπής. Οι επισημάνσεις αυτές απορρέουν από τις αρχές μου και από την πεποίθησή μου, πως, αν βάλουμε κανόνες και τους τηρήσουμε όλα θα παν καλύτερα για όλους.
3.1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Τα οργανωτικά-ακαδημαϊκά  ζητήματα που εγείρονται, εξαιτίας της συγχώνευσης είναι μείζονα. Αναφορικά με την οργάνωση, μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στις μονοτμηματικές σχολές, που είναι ικανός αριθμός στο δικό μας πανεπιστήμιο. . Οι επαγγελίες για υλοποίηση Σχολών με δύο τουλάχιστον Τμήματα, οι οποίες συμπεριλήφθηκε ότι θα λειτουργούσαν στο προσεχές διάστημα, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από την νέα διοίκηση, να υλοποιηθούν. Ο νόμος καθιστά εξαιρετικά ευάλωτες τις μονοτμηματικές σχολές, οι οποίες, εφόσον δεν εξελιχτούν κινδυνεύουν. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για αυτό.
Επίσης, τα νέα Τμήματα θα πρέπει να διαθέτουν α) μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας β) Αναλυτικό Curriculum, με πλήρη αντιστοίχηση μαθημάτων με ICTS γ) Οδηγό Σπουδών με χρονοδιάγραμμα, αίθουσες κλπ. δ) πλήρη ιστοσελίδα με πληροφορίες για όλα τα εξάμηνα σπουδών κλπ. β) μετά την συγχώνευση είναι αναγκαίος ένας Οργανισμός του νέου Ιδρύματος με πλήρη Κανονισμό λειτουργίας γ) Κώδικας δεοντολογίας της έρευνας δ) Κώδικας ηθικής δεοντολογίας ε) Πιστοποίηση των Τμημάτων και του ιδρύματος. Για όλα αυτά χρειάζεται προσωπικό, συντονισμός, επιμερισμός αρμοδιοτήτων. Η Νέα Διοίκηση δεν έχει χρόνο, αλλά δεν έχει και άλλες εναλλακτικές.
  3.2.  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ –ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Η προώθηση της έρευνας είναι μια ουσιαστική παράμετρος, που αξιολογείται σημαντικά, στο πλαίσιο της πιστοποίησης του ιδρύματος. Η στήριξη των μελών ΔΕΠ από την νέα διοίκηση, από τον ΕΛΚΕ, η δημιουργία υποδομών, η διασφάλιση της πρόσβασης τους σε όλα τα ακαδημαϊκά site  (HEAL-LINK), η δημιουργία κινήτρων, η στήριξη της παρουσίας τους σε διεθνή foraκαι συνέδρια ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων από την πολιτεία μπορεί επίσης να επιδράσει θετικά. Η νέα Διοίκηση οφείλει να την διεκδικήσει.
3.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου θα πρέπει να συνεδριάζουν σε τακτά διαστήματα, αλλά και σε κάθε περίπτωση, που οι συνθήκες το επιτάσσουν. Μόνο με τον τρόπο αυτό στηρίζουμε το αυτοδιοίκητο, δεν αφήνουμενα παρέλθουν ευκαιρίες για έρευνα κλπ., ούτε να χρονίζουν προβλήματα.
3.4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που διασφαλίζουν το μέλλον ενός πανεπιστημίου είναι η σύνδεσή του με τις τοπικές κοινωνίες. Φρονώ πως είναι αναγκαία η σύσταση στο πλαίσιο της διοίκησης τοπικών ή περιφερειακών επί μέρους μικτών Επιτροπών, στις οποίες θα μετέχουν,μαζί με τους ακαδημαϊκούς παράγοντες των τοπικών κοινωνιών, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, αιρετοί, τοπικοί, περιφερειακοί και θα λαμβάνουν αποφάσεις για στέγαση Τμημάτων, για διεκδίκηση Τμημάτων, για διευκόλυνση της λειτουργίας τους, για χρηματοδότηση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, τοπικών ή περιφερειακών, για ανάπτυξη του πολιτισμού σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, για συντονισμένες πιέσεις στην κεντρική εξουσία, για υπέρβαση εμποδίων κλπ. Μόνο που η νέα διοίκηση οφείλει να κάνει τέτοια συγκρότηση,ώστε να παραχθούν αποτελέσματα. Λογικές ότι εμείς ως ακαδημαϊκοί δεν επικοινωνούμε με τις τοπικές κοινωνίες, λόγω ελιτίστικης αντίληψης, θα πρέπει να εκλείψουν.
3.5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Η επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα με τον αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Υφυπουργό, είναι αναγκαία. Ο δίαυλος επικοινωνίας θα πρέπει να δημιουργηθεί και να διασφαλιστεί οπωσδήποτε. Η νέα διοίκηση όμως οφείλει να συγκαλεί τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος, να ενημερώνει και να λαμβάνει ανατροφοδότηση για όσα εξαγγέλλονται κεντρικά. Γιατί ουδέποτε η διοίκηση έπρεπε να είναι «ενός ανδρός αρχή».
4.ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ
Οι φοιτητές είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε εμείς οι διδάσκοντες και αυτό η Διοίκηση οφείλει να μην το ξεχνά. Για αυτό πρέπει να παίρνει μέρος σε συνεδριάσεις με αυτούς και να ενημερώνεται για όσα τους αφορούν.
4.1. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Η σύσταση Επιτροπών για την φοιτητική μέριμνα, η δημιουργία εστιών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς είναι ζητήματα πολύ σημαντικά. Από τα μείζονα αιτήματα των φοιτητών μας, εκτός από την στέγασή τους, την σίτισή τους για την ποιοτική αναβάθμιση της οποίας θα πρέπει να επιληφθεί η νέα Διοίκηση, υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία οφείλουμε να εστιάσουμε όπως η πρόσληψη προσωπικού για να λειτουργούν τα εργαστήριά τους και ιδίως αυτό των υπολογιστών ως το βράδυ, η διασφάλιση της χρηματοδότησής τους και της συμμετοχής τους στα διεθνή συνέδρια, η παροχή με αξιολογικά κριτήρια υποτροφιών σε αυτούς, Τέλος αναγκαία είναι η διαπραγμάτευση της νέας διοίκησης με τους τοπικούς φορείς για την επιχορήγηση από αυτούς των κομίστρων μετακίνησής τους από και προς το πανεπιστήμιο στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας.
Εδώ κλείνω και αναμένω τις παρατηρήσεις σας . Για να κάνουμε το πανεπιστήμιό μας πρότυπο παιδείας και γνωσης.
Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς.
Καθηγήτρια
Σ. Ηλιάδου-Τάχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου