Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Υπογράφτηκε η πράξη ένταξης του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατετάγη πρώτο στην αξιολόγηση των προτάσεων του μέτρου 4.3.1 πανελλαδικά


 Μετά από προσπάθειες που ξεπερνούν τη δεκαετία εντάχθηκε τελικά στις 3.7.2019 με υπογραφή του ΓΓ. Αγροτικής πολιτικής και διαχείρισης κοινοτικών πόρων κ. Χαράλαμπου Κασίμη το έργο αρδευτικό δίκτυο Πρεσπών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ στην Πρέσπα και αφορά την αλλαγή του αρδευτικού δικτύου στον κάμπο των Πρεσπών με νέο, υπό πίεση, κατάλληλο για στάγδην άρδευση προϋπολογισμού 20,685 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά στο μέτρο 4.3.1 υποβλήθηκαν 45 προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν 31 συνολικού προϋπολογισμού 448 εκ. Ευρώ. Το αρδευτικό δίκτυο Πρεσπών συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης και έτσι κατετάγη πρώτο πανελλαδικά.
Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: «Είναι μια εξαιρετική εξέλιξη που ήρθε μετά από πολύχρονες προσπάθειες όλων μαζί των φορέων των Πρεσπών που ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό σκοπό. Νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πολύ υψηλή βαθμολογία που πήρε το έργο, με κριτήρια που βασίζονταν στις προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Πιστεύω και ελπίζω ότι αντίστοιχη θα είναι και η προτεραιότητα με την οποία τα αρμόδια υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών θα προχωρήσουν στην δημοπράτηση και τελικά υλοποίηση του πιο σημαντικού αναπτυξιακού έργου της Πρέσπας». 
Δείτε εδώ τον Επικαιροποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της με αριθμ. 3310/23-04-2018 πρόσκλησης της δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).       Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Καν. 1305/2013, η πραγματική μείωση της χρήσης νερού, όπως· αυτή προκύπτει από την ανωτέρω μελέτη θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος όπως αυτή προέκυψε από τη μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης που υποβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης (απένταξη πράξης) και επιβάλλονται οι διατάξεις για την ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων. 
     Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023.
Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου