Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Επεκτάσεις -συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Αετού»


Στις 27/06/2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Επεκτάσεις -συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Αετού» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και τον ανάδοχο εργολάβο. Ο προϋπολογισμός του έργου χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι κάτωθι:
1. επέκταση του δικτύου αποχέτευσης εντός της Τ.Κ. Αγραπιδαίων
2. κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης εντός της Τ.Κ. Αετού (θέση «λιβάδι»),
3. κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου και νέων φρεατίων αποχέτευσης στην Τ.Κ. Αετού (εντός πολεοδομικού ιστού και πλησίον περιφερειακής οδού),
4. αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου εντός της Τ.Κ. Αετού προς αποκατάσταση διαρροών.


 Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου