Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Δόλιου-Τασομήνη Αναστασία του συνδυασμού «Ενότητα-Συνεργασία»


Η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Δόλιου-Τασομήνη Αναστασία του συνδυασμού «Ενότητα-Συνεργασία» παρουσίασε τις προγραμματικές θέσεις και τις προτεινόμενες δράσεις του συνδυασμού σχετικά με το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο LINGOS το Σάββατο 18 Μαΐου.
Η κ. Δόλιου ανέφερε στην παρουσίαση της τα εξής:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους για την κάλυψη αυτής της παρουσίασης και την κοινοποίηση της στους δημότες και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον επικεφαλή του συνδυασμού κ. Στάθη Κωνσταντινίδη που δίνει για ακόμη μια φορά βήμα στους υποψηφίους συμβούλους να αναπτύξουν τις προτάσεις τους.
Λέγομαι Δόλιου Αναστασία, είμαι από την Μελίτη και είμαι Χημικός Μηχανικός του Α.Π.Θ. Λόγω ειδικότητας έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ένα ειδικό ενδιαφέρον για τα θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας και έτσι ανέλαβα με μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ενότητα-Συνεργασία» σχετικά με τους τομείς αυτούς. Συμμετέχω για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος του συνδυασμού «Ενότητα-Συνεργασία», μετά από την τιμητική πρόταση του υποψηφίου δημάρχου κ. Στάθη Κωνσταντινίδη να συνδράμω και εγώ με τις δυνάμεις μου και τις γνώσεις μου στο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις προοπτικές για έναν καλύτερο δήμο.
Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με τις δράσεις για το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος είναι επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για την προστασία της ατμόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους, τη ορθή διαχείριση των αποβλήτων και την παρακολούθηση των ρύπων.
Κινούμενοι σε αυτά τα πλαίσια θα μεριμνήσουμε:
·        Για την αποκατάσταση περιβαλλοντικών προβλημάτων
·        Την ορθή διαχείριση των οικοσυστημάτων
·        Την στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βεύης
·        Την οργάνωση δράσεων εθελοντικής δενδροφύτεσης με συμμέτοχη των δημοτών
·        Την περιβαλλοντική αποκατάσταση των ορυχείων με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Όσον αφορά στις ανάγκες ύδρευσης/άρδευσης σχεδιάζουμε:
·        Εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση του νερού σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΦ
·        Μελέτη κατασκευής διυλιστηρίου στο φράγμα Τριανταφυλλιάς για την παροχή πόσιμου νερού και την εξασφάλιση της επάρκειας
·        Αξιοποίηση των υφιστάμενων φραγμάτων για τις ανάγκες άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων των αντίστοιχων περιοχών
·        Αντικατάσταση/κατασκευή δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης-όμβριων όπου απαιτείται
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία περί αστικών λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) και την εναρμονισμένη με αυτή Ελληνική νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 5673/400/1997), για όλες τις περιπτώσεις κοινοτήτων με 2000-15000 κατοίκους επιβάλλεται η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώξουμε:
·        Την εκπόνηση μελέτης, διερεύνηση δυνατότητας για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) στην δημοτική ενότητα Μελίτης.
·        Την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων των οποίων τα λύματα εκρέουν στο ποτάμι, καθώς και των βιομηχανιών εγκαταστάσεων της βιομηχανικής περιοχής.

Ακόμη, σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΦ θα επιδιώξουμε την εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης της παραγόμενης ιλύος (λάσπη) από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης στη γεωργία (ως λίπασμα) ή ακόμα και για την παραγωγή βιοαερίου καθώς και την αξιοποίηση του ρεύματος εκροής για εξυπηρέτηση των αναγκών άρδευσης των εκτάσεων πλησίον της εγκατάστασης.

Σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης θα ξεκινήσουμε υλοποιώντας δράση ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης παιδιών προσχολικής ηλικίας (παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων) σε θέματα  προστασίας του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης, με τρόπο διαδραστικό και όσο το δυνατόν απλοϊκό γιατί πιστεύουμε ότι η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης θα πρέπει να  ξεκινά από την προσχολική ηλικία.
Θα επεκτείνουμε την δράση και για μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων ενθαρρύνοντας μάλιστα τις σχολικές μονάδες να λάβουν μέρος και στους πανελλήνιους διαγωνισμούς ανακύκλωσης στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».
Όσον αφορά στην ενημέρωση των ενηλίκων, αυτή θα εστιάζει στη σωστή διαδικασία ανακύκλωσης, στα οφέλη της ανακύκλωσης καθώς και στην ανακύκλωση συγκεκριμένων κατηγοριών υλικών όπως οι μπαταριές, ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τηγανέλαια, φάρμακα, ελαστικά αυτοκινήτων αλλά και οργανικά οικιακά απόβλητα (υπολείμματα φαγητού, φλούδες κ.λπ.). Εμείς θα επιδιώξουμε:
·        συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» ώστε οι συμμετέχοντες στη δράση να επωφεληθούν με έκπτωση των δημοτικών τελών.
·        συνεργασία με τις βιομηχανικές μονάδες της Φλώρινας ώστε στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και να παρέχουν στους συμμετέχοντες εκπτωτικά κουπόνια για την αγορά προϊόντων.
·        συνεργασία με τους επαγγελματίες εστίασης αλλά και με φυσικά  πρόσωπα για την συλλογή χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και την ασφαλή διαχείριση τους.
·        την προώθηση της χρήσης οικιακών κομποστοποιητών για την απόρριψη των οργανικών οικιακών αποβλήτων. (Παροχή εξοπλισμού και συμβουλών χρήσης)
Δήμοι ανά την Ελλάδα υλοποιούν με μεγάλη επιτυχία τέτοιες δράσεις ενημέρωσης και μαθητικούς διαγωνισμούς ανακύκλωσης και έχουν μάλιστα διακριθεί με βραβεία Best City Awards 2018, θεσμός άγνωστος για τον Δήμο Φλώρινας.

Σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, ένα θέμα που πονάει τη Φλώρινα, κύριος πυλώνας για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο της Φλώρινας είναι φυσικά η τηλεθέρμανση.  Με αυτό το ζωτικής σημασίας έργο για την Φλώρινα, λόγω και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα εξοικονομούνται και ενεργειακοί πόροι αλλά και χρήματα από την τσέπη των δημοτών.
Φυσικά η κατασκευή της τηλεθέρμανσης στη Φλώρινα αλλά και στη Μελίτη θα συμβάλλει και στη προστασία του περιβάλλοντος, λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ακούμε πολύ συχνά κατά τους χειμερινούς μήνες
για τις αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα σε ολόκληρο το δήμο Φλώρινας και αυτό οφείλεται στην χρήση καυσόξυλων και λιγνίτη για τις ανάγκες θέρμανσης των κατοίκων. Αυτή η περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά και η επιβάρυνση της υγείας των δημοτών θα περιοριστεί σημαντικά με την κατασκευή της τηλεθέρμανσης  Φλώρινας και της τηλεθέρμανσης της Μελίτης. Για τους λόγους αυτούς επιδιώκουμε:
·        Σύσταση ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, επίλυση τυχόν προβλημάτων που άπτονται της δημοτικής αρχής, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου.
·        Εκπόνηση μελέτης, έγκριση, υλοποίηση τηλεθέρμανσης Μελίτης, και ει δυνατόν και των οικισμών πέριξ του ΑΗΣ Μελίτης.
·        Και φυσικά εφόσον (ευχής έργον) ολοκληρωθεί το έργο, σύνδεση με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης όλων των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δημόσιων και δημοτικών κτηρίων, δημοτικών σταδίων, κτίρια υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.
Ο γειτονικός μας Δήμος Αμυνταίου, πρωτοπορεί αφού έχει ήδη προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία για την κατασκευή δύο λεβήτων μεικτής καύσης βιομάζας και λιγνίτη συνολικής ισχύος 30 MW. Η κατασκευή του έργου αυτού θα εξασφαλίσει την αυτονομία και τη βιωσιμότητα της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου, εξ αιτίας του περιορισμού των ωρών λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου, ενώ παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία στους αγρότες της περιοχής να αξιοποιήσουν τα υποπροϊόντα των παραγωγών τους, όπως ξύλα, άχυρα κλπ δίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία.
Φιλοδοξεί επίσης να είναι ο πρώτος Δήμος που θα έχει τηλεθέρμανση σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματά του με την επέκταση του δικτύου τηλεθέρμανσης, προκειμένου να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια για 4000 ακόμη νοικοκυριά.
Θα επιδιώξουμε και εμείς να εκπονήσουμε μελέτη σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς για τον προσδιορισμό του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής (αγροτικά υπολείμματα και υπολείμματα υλοτομίας), την δυνατότητα συλλογής και τη διερεύνηση της βέλτιστης τεχνολογίας αξιοποίησης της για τις ανάγκες θέρμανσης.
Σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και των δημόσιων και δημοτικών κτηρίων με στόχο μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν προς αυτή τη κατεύθυνση είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, η σύνδεση των κτιρίων με την τηλεθέρμανση, η εγκατάσταση Φ/Β  πάνελ στην οροφή, η αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος και τη στέγη του κτηρίου και η αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης
Οι Δήμοι Πυλαίας-Χορτιάτη, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Φυλής και  Κηφισιάς βραβεύτηκαν με το βραβείο Best City Awards 2018 για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων και σχολικών μονάδων και ο Δήμος Φαρσάλων βραβεύτηκε με το ίδιο βραβείο για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας σε δημόσια κτήρια, κατοικίες και καταστήματα.
Συμπερασματικά, λοιπόν, και παίρνοντας παράδειγμα από τους Δήμους που αναφέραμε, μιλάμε για έργα και δράσεις απόλυτα εφαρμόσιμες, εφόσον βρεθούν και αξιοποιηθούν κατάλληλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, έργα που θα αναβαθμίσουν σημαντικά το περιβάλλον, την οικονομία και την ποιότητα ζωής όλων των δημοτών.
Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή, ζητούμε την στήριξη σας ώστε να έχουμε την δυνατότητα ως αυριανή δημοτική αρχή να κάνουμε τις προτάσεις μας πράξη. Θα δεχτούμε με χαρά οποιαδήποτε παρατήρηση/επισήμανση και είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε σκληρά και σε συνεργασία με όλες τις δημοτικές παρατάξεις και φυσικά τους δημότες ώστε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά για τον δήμο Φλώρινας.

Σας ευχαριστώ πολύ!»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου