Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων « Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»


 Θέμα:
«Ίδρυση Τμημάτων α. Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Κοζάνη και β. Κινηματογράφου στη Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα»
                                              Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας των Οπτικοακουστικών Μέσων στη Ελλάδα δημιουργεί σήμερα νέες προοπτικές και νέες αναπτυξιακές και οικονομικές  δυνατότητες για τη χώρα.
Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που ήδη περνά στη μεταλιγνιτική εποχή έχει ανάγκη από νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες που θα δώσουν οικονομική ώθηση στην περιοχή.

Στον ατμοηλεκτρικό σταθμό (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας υπάρχουν χώροι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων έτοιμοι να υποδεχτούν μια νέα χρήση. Η ΔΕΗ , βασικός πυλώνας της οικονομικής ζωής της περιοχής προτίθεται να επενδύσει στην αξιοποίηση αυτών των ανενεργών εγκαταστάσεων ώστε να δημιουργηθούν  κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, μονάδες μοντάζ και ήχου και άλλες απαραίτητες κτιριακές υποδομές (εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας κλπ)  προς χρήση των υπό ίδρυση τμήματα Οπτικοακουστικών και Καλών Τεχνών που προτείνονται να συμπεριληφθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
 
Ταυτόχρονα η ΔΕΗ διαθέτει και έναν οικισμό αποτελούμενο από 96 κατοικίες, οικισμός που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και δημιουργικό περιβάλλον για φοιτητές, ερευνητές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων αλλά και για τους εργαζόμενους σε ελληνικές και ξένες παραγωγές και συμπαραγωγές κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων. 

Η Ίδρυση του Τμήματος «Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων» στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών της Κοζάνης σε άμεση σύνδεση με τη δημιουργία του Οπτικοακουστικού Κέντρου στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και η ίδρυση «Τμήματος Κινηματογράφου» στην  Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας
θα δώσουν  μία νέα οικονομική και κοινωνική ώθηση σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία, και θα προσελκύσουν νέους,  φοιτητές και εργαζόμενους στον τομέα των οπτικοακουστικών τεχνών .           
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

 Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου προστίθεται περιπτ. κα΄ και κβ΄ ως εξής:

«κα) «Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων» με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

κβ) «Κινηματογράφου» με έδρα τη Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών .


Αθήνα, 22 Απριλίου  2019

Ο προτείνων βουλευτής

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής (Θέμης )

Σέλτσας Κωνσταντίνος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου