Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Ανάρτηση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ – ΧΙΟΝΑΤΟ» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


 Τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ – ΧΙΟΝΑΤΟ», με προϋπολογισμό 5.340.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ανάρτησε την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με α/α συστήματος 81183, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα) της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σκοπό έχει τη βελτίωση-αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης “Νεστόριο-Χιονάτο-Διποταμία”.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τρίτη 28/05/2019 και ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 05/06/2019.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου