Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Ερώτηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου με αρ. πρωτ. 4480/20.12.2018.
Σχετ.: Το με αριθμ πρωτ 35108/27-03-19, Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
Στην απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ.Κασαπίδης, Ι.Αντωνιάδης, Μ.Αντωνίου και Δ.Κυριαζίδης, με θέμα «Εισαγωγές και
ελληνοποιήσεις φασολιών΄» και κατά το μέρος που μας αφορά, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης ασκεί τις αρμοδιότητες της σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό η Διεύθυνση
Ελέγχων και Παρατηρητηρίων ενταγμένη στην Γενική Δ/νση Αγοράς. Το κύριο νομοθετικό της
οπλοστάσιο είναι ο N.4177/2013 και ο Ν.4497/17 περί υπαιθρίου εμπορίου. Η βασική ελεγκτική
δραστηριότητα της Δ/νσης έγκειται στην διακίνηση και εμπορία αγαθών. Όσον αφορά τα αγροτικά
προϊόντα η κύρια αρμοδιότητα εν γένει ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Η Γραμματεία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας προϊόντων του
πρωτογενούς τομέα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει δια της ως άνω Διεύθυνσης
έντονη ελεγκτική δραστηριότητα. Κλιμάκια της Υπηρεσίας διενεργούν ελέγχους σε όλη την
Επικράτεια ιδίως σε αγροτικές περιοχές και κατά τη διακίνηση αγαθών δια μέσω εθνικών οδών ,
λιμανιών κ.λ.π.
Τα ευρήματα των ελέγχων αφορούν κυρίως την μη επισήμανση η την ελλιπή επισήμανση επί των
συσκευασιών των προϊόντων καθώς και επί των πινακίδων στα σημεία λιανικής πώλησης καθώς
την έκδοση και κατοχή των προβλεπόμενων παραστατικών. Κατά το έτος 2017, διενεργήθηκαν
συνολικά σε επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης και στη διακίνηση αγαθών 1170 έλεγχοι και
επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 85.500€ και το έτος 2018, 1111 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα
ύψους 52.584€. Παράλληλα μεγάλος αριθμός ελέγχων διενεργήθηκε σε σημεία λιανικής πώλησης
(καταστήματα, λαϊκές αγορές) με σημαντικά αποτελέσματα.
Ειδικότερα σε ελέγχους που έγιναν, κυρίως σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου στο Ν.Αττικής
διαπιστώθηκε συμφωνία της επισήμανσης προϊόντων φασολιών με τις απαιτήσεις της Ενωσιακής
και Εθνικής νομοθεσίας. Ως γνωστόν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή λειτουργεί η επιτροπή ελληνικού σήματος που κύριο σκοπό έχει την ανάδειξη και
προστασία των εγχώριων προϊόντων.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται επί διαπιστωθεισών παραβάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου www.mindev.gov.gr . Είναι γεγονός ότι η συνέπεια εκ μέρους του ελεγκτικών
υπηρεσιών εν γένει μπορεί να επιφέρει και επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα.
O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή
Δημήτριος Αυλωνίτης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΑΛΟΥΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου