Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4603/2019 δυνάμει του οποίου αντικαταστάθηκε το αρ. 5 του ν. 2725/1999, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, καθώς και για την εκλογή
των αντιπροσώπων των σωματείων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από το Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο.


Για το Δ.Σ.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       Βασίλειος Σ. Καραντζίδης                                                     Φανή Κ. Ρίζου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου