Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ"


Ανακοίνωση προγράμματος κατά ενότητες:

Πρώτη Ενότητα:
Το όραμα μας για τον Δήμο ξεκινά με την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του, για την εξάλειψη της σπατάλης με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας του.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, από τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν άμεσα είναι:

1. Καταγραφή της περιουσίας του Δήμου και των οικονομικών του.

2. Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών για καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.


3. Δημιουργία Διεύθυνσης Πληροφορικής για την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου

4.Δημιουργία μόνιμης εξειδικευμένης ομάδας για την εξεύρεση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και όπου αλλού υπάρχει δυνατότητα.

5.Δημιουργία ιντερνετικής Δημοτικής τηλεόρασης για την ζωντανή προβολή των συνεδριάσεων του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου