Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2019


   Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει ότι ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International  Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για πέμπτη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή &
δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού  ή και υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση (medoring).
    Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ανώτατο ετήσιο κύκλο εργασιών 1.200.000 ευρώ.
    Ο ωφελούμενος δύναται να λάβει δωρεά παραγωγικού εξοπλισμού/ υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματικής καθοδήγηση (medoring).
Υποβολή αιτήσεων:  Μόνο ηλεκτρονικά χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών κατά το στάδιο της υποβολής  έως και 31 Μαρτίου 2019.
Πληροφορίες και ανακοινώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα ‘’Η Δράση μας’’, στην υποενότητα ‘’Προγράμματα’’ με τον τίτλο ‘’Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2019’’

Φλώρινα, 07/03/2019
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου