Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Δόθηκε προς διαβούλευση (25 Φεβρουαρίου 2019) από το Υπουργείο  
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το νομοσχέδιο για την ενοποίηση των  
ΑΕΙ-ΤΕΙ της Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτήν την πρόταση νομοσχεδίου  

εξαιρείται η ίδρυση του δεύτερου τμήματος στη Σχολή Καλών Τεχνών: του  
Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών.
Το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών θα ολοκλήρωνε την ακαδημαϊκή δομή της ήδη  
υπάρχουσας Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  
Το Τμήμα θα αποτελούσε, μαζί με το υπάρχον Τμήμα Εικαστικών και  
Εφαρμοσμένων Τεχνών, μια πλήρη δομή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στην  
ακριτική αυτή περιοχή και θα ολοκλήρωνε το στρατηγικό ακαδημαϊκό  
σχεδιασμό του. Ήδη έχουν δρομολογηθεί για τις εγκαταστάσεις της Σχολής  
Καλών Τεχνών η οικοδόμηση ενός καινούργιου κτιρίου 5.000 τμ,  
προϋπολογισμού 11.000.000 ευρώ που θα παραδοθεί μέχρι το 2023, η  
πλήρης ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της Αγίας Όλγας,  
προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ που θα είναι έτοιμο  μέχρι το 2021. Το  
υπάρχον προσωπικό μπορεί να στηρίξει το καινούργιο Τμήμα στην αρχική  
του λειτουργία. Η ίδρυση του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών έχει προταθεί με  
ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας,  
της Γενικής Συνέλευσης του υπάρχοντος Τμήματος και του συνόλου των  
φορέων της Φλώρινας.
Υποστηρίζουμε ότι στην τελική μορφή του Νομοσχεδίου το Υπουργείο  
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρέπει να συμπεριλάβει  το προταθέν  
Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών δημιουργώντας μια σύγχρονη δυναμική Σχολή Καλών  
Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.


Γιάννης Ζιώγας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3o χλμ Φλώρινας Νίκης
ΦΛΩΡΙΝΑ 53100
τηλ. 2385055270
email: teetgs@uowm.gr

Yannis Ziogas
Associate Professor
Department of Fine and Applied Arts
University of Western Macedonia
3rd klm Florina Niki
FLORINA 53100
tel. 2385055270
email: 
teetgs@uowm.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου