Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


Στις 28/01/2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και την ανάδοχο εταιρεία που προέκυψε από τη δημοπράτηση του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 27.000 € και χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ
Επενδυτικών Δαπανών Δήμων. Αντικείμενο του έργου θα είναι η επαναδιαγράμμιση τμημάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Αμυνταίου.

Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου