Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς
τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Τετάρτης, 9ης, μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, 11ης τ.μ. Ἰανουαρίου 2019.
Κατά τήν ἔναρξιν τῶν συνεδριῶν τούτων, ἀντηλλάγησανμεταξύτῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, ἐκμέρουςτῆςἉγίαςκαίἹερᾶςΣυνόδου, ἑόρτιοι


προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό νέον ἔτος.
Κατάτάςσυνεδρίαςταύτας, ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
ΤόἹερόνΣῶμα, ἐνσυνεχείᾳπρόςτήνἀπό 11ηςὈκτωβρίου 2018 ἀπόφασιναὐτοῦὅπωςἀνασυστήσῃἐνΚιέβῳτόγενῦνΣταυροπήγιοντοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχου, ἕνἐκτῶνπολλῶνἐνΟὐκρανίᾳΣταυροπηγίωναὐτοῦἐκτῶνπαρελθόντωναἰώνων, διώρισενἐπίκεφαλῆςαὐτοῦτόνΠανοσιολ. ἈρχιμανδρίτηντοῦΟἰκουμενικοῦΘρόνουκ. Μιχαήλ Anishchenko, ὁὁποῖοςεὐόρκωςδιηκόνησενἐπίσειράνἐτῶνὡςἹερατικῶςΠροϊστάμενοςτῆςἐνἈτταλείᾳΤουρκίαςὈρθοδόξουΚοινότητοςτῆςἹερᾶςΜητροπόλεωςΠισιδίας.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2019

ἘκτῆςἈρχιγραμματείας
τῆςἉγίαςκαίἹερᾶςΣυνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου