Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΟΔΟ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΧΑΝΘ


Στις 28/01/2019 υπογράφηκε η σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΟΔΟ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΧΑΝΘ» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και τον ανάδοχο εργολάβο που προέκυψε από την δημοπράτηση του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 14.000,00 € και χρηματοδοτείται από το ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ. Αντικείμενο του έργου θα είναι η
κατασκευή τοιχίου με τη χρήση συρματοκιβωτίων θραυστού υλικού σε θέση της επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου (έξοδος προς Υδρούσσα – πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.) όπου συνέβη κατολίσθηση χαλαρής επιφανειακής εδαφικής στρώσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου