Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

«Καθορισμός όχθιας – παρόχθιας ζώνης λίμνης Ζάζαρη»Στις 16/01/2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Καθορισμός όχθιας – παρόχθιας ζώνης λίμνης Ζάζαρη» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και την ανάδοχο μελετητική εταιρεία. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 17.000 €.
Η ανωτέρω μελέτη περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες τοπογραφικές και λοιπές επί μέρους μελέτες προκειμένου να διαμορφωθεί το «πλαίσιο» για την στοχευμένη και τεκμηριωμένη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής βάσει της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με σεβασμό στο Φυσικό Περιβάλλον και την Τοπική Κοινωνία.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου