Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

2.   Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση  δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα».
3.   Έγκριση μετάβασης αιρετών στη Θεσσαλονίκη.
4.   Έγκριση διενέργειας διημερίδας με θέμα την τοπική ιστορία του Αμυνταίου.
5.   Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.
6.   Καθορισμός κωδικού εξόδων προϋπολογισμού 2019 δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
7.   Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
8.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
9.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
10.               ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Μετιμή
Ο Πρόεδρος


ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου