Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Προσλήψεις 191 ατόμων στο ΛΚΔΜ


 ο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το ΛΚΔΜ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνο), συνολικά εκατόν ενενήντα ενός (191) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή

παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Υποβολή Αιτήσεων από 02.01.2019 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 11.01.2019 ημέρα Παρασκευή.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου