Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

πρόσληψη φύλακα-επιστάτη για το Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο


Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά φύλακα-επιστάτη για το Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο. Η χρηματοδότηση της θέσης θα γίνει από το Πρόγραμμα Poliprespa («Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών»).


Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα έγγραφα και την αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση θα δείτε στο συνημμένο αρχείο.
Ευχαριστούμε για τη δημοσιοποίηση του παρόντος.

Με εκτίμηση

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου