Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
Κύριε Υπουργέ,

Η Μελίτη του Νομού Φλώρινας είναι μια Κοινότητα 2.000 κατοίκων ακριβώς δίπλα στον ΑΗΣ Μελίτης της ΔΕΗ. Παραδόξως, εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει τηλεθέρμανση για τη συγκεκριμένη Κοινότητα. Για περιβαλλοντικούς καθαρά λόγους, αλλά και για οικονομικούς και κοινωνικούς, επιβάλλεται άμεσα η κατασκευή και λειτουργία της τηλεθέρμανσης στη Μελίτη. Κατόπιν των ανωτέρω,
Σε ποιό στάδιο βρίσκεται το θέμα της κατασκευής-λειτουργίας της τηλεθέρμανσης Μελίτης του Νομού Φλώρινας;


η απάντηση του υπουργού Γιώργου Σταθάκη 

«Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 347/25-7-2018 Ερώτηση
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον
Βουλευτή κ. Αντωνιάδη Γιάννη, σας ενημερώνουμε:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου τηλεθέρμανσης Μελίτης. Το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΝ, έχει υποβάλει Πρόταση Αναθεώρησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020», προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και πρόταση αύξησης των απαραίτητων κονδυλίων για έργα τηλεθέρμανσης.
Σας γνωρίζουμε ακόμη, ότι σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Φλώρινας (ΔΕΥΑΦ), έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες ωρίμανσης του έργου (επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης, έκδοση των προαπαιτούμενων εγκρίσεων από τρίτους φορείς), ώστε η ΔΕΥΑΦ να υποβάλλει αντίστοιχη πρόταση ένταξης, στην περίπτωση έκδοσης σχετικής πρόσκλησης για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου