Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΔΕΔΥ

\ \ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
1 2 N O E Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 8 \ \
\ \ Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Π Ο Λ Λ Α Π Λ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Ν
Δ Η Μ Ο Υ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Σ
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Σ Ο Υ Λ Α 3 , 5 3 1 0 0 , Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α
Ω Ρ Α : 1 8 : 0 0 \ \
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ
Οικονομολόγος, τ. Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συντονισμός Συζήτησης:
ΜΑΡΙΑ ΝΕΟΚΑΖΙΩΤΗ, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Φλώρινας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΚΟΣ, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Φλώρινας
Εισηγήσεις:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Κοινωνικού Πολύκεντρου
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
& ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου