Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα: Σε εξέλιξη το πρόγραμμα απομάκρυνση τους


Ο Δήμος Αμυνταίου γνωστοποιεί στους δημότες και τους κατοίκους του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλειμμένων  οχημάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια , δρόμους, πλατείες ,χώρους στάθμευσης κ.τ.λ.)
Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν εστία μόλυνσης λόγω
μακράς ακινησίας ,καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και πιθανών παρεμποδίζουν την κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης ,ζητείται η βοήθεια των κατοίκων προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της Πόλης και να προστατευθεί  ο δημόσιος χώρος .
Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις (Π.Δ. 116/5-3-2004)
α)  Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους , δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο από 30 μέρες .
β)  Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους ,δημοτικούς ή κοινοτικούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την αδεία της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής .
γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.
δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον , την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων , καθώς και τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία .
Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς ειδοποίηση του κατόχου του , ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών.
Αν τα οχήματα φέρουν πινακίδες , αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω των Κρατικών Υπηρεσιών , επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο για την απομάκρυνση του οχήματος και αποστέλλεται σχετική επιστολή στον ιδιοκτήτη.
Μέτα την παρέλευση 45 ημερών  και εφόσον  έχει λάβει απάντηση από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας , η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής υποχρεούται να το περισυλλέξει και να το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας που έχει ορισθεί από τον Δήμο Αμυνταίου , ως  σύστημα διαχείρισης εγκαταλειμμένων οχημάτων . Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του, καταβάλλοντας τα έξοδα για τη μεταφορά .
Εάν το όχημα δεν διεκδικηθεί από κανένα , μεταφέρεται τη ενδέκατη (11) ημερολογιακή ημέρα στο χώρο επεξεργασίας της εταιρείας προς καταστροφή. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας , αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στη αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών .
Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να προβεί στην παραπάνω διαδικασία μόνο μετά από υπόδειξη της αρμόδια υπηρεσίας    του Δήμου Αμυνταίου για το εγκαταλειμμένα οχήματα. Επίσης , η εταιρεία έχει υποχρέωση να εκδίδει Πιστοποιητικό Παραλαβής για κάθε όχημα που παρέλαβε μετά την μεταφορά του και Πιστοποιητικό Καταστροφής κατά την ενδέκατη (11) ημερολογιακή ημέρα.
                                                                               ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου