Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

5η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 5ο ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΥ ECOWASTE4FOOD


 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας θα φιλοξενήσει την 5η Συντονιστική Επιτροπή και το
5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου ECOWASTE4FOOD που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα InterregEurope. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο MediterraneanPalaceστη Θεσσαλονίκη, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2018.

Ο στόχος της 5ης Συντονιστικής Επιτροπής είναι η ανασκόπηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης του ECOWASTE4FOODπου αφορούσε στην ανταλλαγή εμπειριών και στον σχεδιασμό δράσεων μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και η συζήτηση του μελλοντικού σχεδιασμού και των αναγκαίων τροποποιήσεων ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 1η φάση και να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου για τη 2η φάση σχετικά με την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσεων των εταίρων του έργου.

Το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο είναι το τελευταίο εργαστήριο που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOODκαι έχει τον ιδιαίτερο στόχο της αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσεων των εταίρων του έργου. O τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση είναι η αξιολόγηση-από-ομότιμους (peer-review) στο πλαίσιο σχετικών ομάδων εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Σχετικά με το πρόγραμμα των συναντήσεων, η 5η Συντονιστική Επιτροπή θα ξεκινήσει στις 29 Νοεμβρίου στις 9:30 και θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα στις 12:45, ενώ το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο θα ξεκινήσει στις 29 Νοεμβρίου στις 14:15 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου στις 13:00. Στις συναντήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των εταίρων, εμπειρογνώμονες περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδιασμού εταίρων του έργου καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) των εταίρων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOODστο διαδικτυακό τόπο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου