Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την 5η Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Σωματείων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΑμεΑ) Δυτικής Μακεδονίας. «Κοζάνη 24 Νοεμβρίου 2018»


    Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1.   Διοικητικός -  Οικονομικός Απολογισμός έτους 2015-2018 απερχόμενου ΔΣ
2.   ΄Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
3.   Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

4.   Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
5.   Τοποθετήσεις μελών

       Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα πραγματoπoιηθεί  στις 24 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο, και ώρα από  09:00 πμ έως 16:00 μμ. στην Κοζάνη στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου «Κωνσταντίνος Καραμανλής» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -  Δυτ. Μακεδονίας στο κτίριο της ΖΕΠ Κοζάνης.
             Σύμφωvα με τo άρθρo 8 τoυ Καταστατικoύ της Ομoσπovδίας (το Καταστατικό της ΠΟΑμεΑ υπάρχει στο δικτυακό  τόπο: www.poameadm.gr).  η ψήφος των μελών των σωματείων δια των αντιπροσώπων τους  που έχουν εκλεγεί για τον σκοπό αυτό, στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΠΟΑμεΑ ασκείται  πάντα προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση.

         Τη νομιμότητα της όλης εκλογικής διαδικασίας  παρακολουθεί και επικυρώνει Δικηγόρος.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κούτσιανος Βασίλειος
H  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σιδηροπούλου Αγνή

Κοιν: ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου