Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Ψήφισμα του ΕΚΦ στην απεργιακή συγκέντρωση στις 28.11.18


 

Στη Φλώρινα σήμερα 28 Νοεμβρίου 2018 το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, των ανέργων και των συνταξιούχων που συμμετέχουμε στην πανελλαδική κινητοποίηση απέναντι στην αδιέξοδη και ανάλγητη Κυβερνητική πολιτική που βαθαίνει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, απαντάμε για ακόμη µία φορά αγωνιστικά.

∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
·         Να σταματήσει εδώ και τώρα η αντεργατική και φορομπηχτική πολιτική, η οποία συνεχίζεται και αποτυπώνεται και στον νέο προϋπολογισμό, έναν προϋπολογισμό κοινωνικής ισοπέδωσης και ανακύκλωσης της ύφεσης.
·         Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μνημονιακών διατάξεων
·         Άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και μετέπειτα καθορισμός του ύψους του µέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
·         Κατάργηση των μνημονιακών μέτρων που μετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόματα φτώχειας και εργαλείο πρόσθετης φορολόγησης. Κοινωνική ασφάλιση µε την ΕΓΓΥΗΣΗ του Κράτους στη χρηματοδότηση, στη μακροχρόνια βιωσιμότητα και στην κοινωνική αποτελεσματικότητα των Φορέων Κύριας ΚΑΙ Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης. Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς δια βίωσης.
·         Σεβασµό στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κατάργηση όλης της µνηµονιακής νομοθεσίας που διέλυσε το συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο. ∆ιασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεμπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των εκπροσώπων των εργαζομένων. Καμία πράξη άρσης της απόλυτης απαγόρευσης του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.
·         ΟΧΙ στις µνηµονιακής δεσμεύσεις που φέρνουν απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, νέα φοροεπιδροµή στα εισοδήματα µισθωτών και συνταξιούχων.
·         Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους µε ίσα δικαιώματα. Ουσιαστικά και αποτελεσματικά µέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων.
∆ιεκδικούµε, πολιτικές που θα δημιουργούν ανάπτυξη και δεν θα εντείνουν την ύφεση, εργασία µε αξιοπρεπείς µμισθούς και φυσικά αξιοπρεπείς συντάξεις για τους απόμαχους της εργασίας.
ΟΧΙ στα «υποκατώτατα» δικαιώματά.
·         Προστασία της ΥΓΕΙΑΣ και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των εργαζομένων, επέκταση των ΒΑΕ, συστηματικοί έλεγχοι.
·         Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
·         Θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας. Όχι στο ξεπούλημά που απαιτούν οι διεθνείς δανειστές.
·         Αποτροπή των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε πανίσχυρους εγχώριους και διεθνείς ομίλους.
·         Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Μείωση των τιμών κι όχι µείωση των µισθών και των συντάξεων.
·         Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατομικές και ομαδικές).
·         ∆ίκαιο φορολογικό σύστημα
·         Έμπρακτη αποκατάσταση της κοινωνικής διάστασης και του κοινωνικού προσώπου που οφείλει να έχει ένα κυρίαρχο Κράτος ∆ικαίου και Πρόνοιας.
·         ΤΕΛΟΣ στη φτωχοποίηση, στον αυταρχισμό, στις πολιτικές βίαιης και αντιδημοκρατικής προσβολής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου