Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

υποβολή αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης (ΠΣΕΑ 2017)


Μετά την έγκριση των προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) καλούνται οι φασολοκαλλιεργητές που οι καλλιέργειές τους επλήγησαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία κλπ.) της καλλιεργητικής περιόδου 2017, να
προσέλθουν στον Δήμο Πρεσπών για να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης (ΠΣΕΑ 2017) από την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018
 ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι πολύ αυστηρή. Μετά την 6η Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων θα κλείσει και καμία αίτηση δεν θα μπορεί πλέον να υποβληθεί!
 Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στον ανταποκριτή του ΕΛ.ΓΑ στο Δημαρχείο Πρεσπών στον Λαιμό.
 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης: 
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και από τις δύο όψεις)
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος 2017.
4. Οι φόρμες Ε1, Ε3 και το εκκαθαριστικό της εφορίας για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 (Φορολογική Δήλωση 2017)
5. Δήλωση καλλιέργειας 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου