Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

προμήθεια ενός πολυμηχανήματος αποχιονισμού με τον συνοδευτικό του εξοπλισμό, αξίας €155.000 από τον Δήμο Πρεσπών


Με απόφασή του ο ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαρίτσης Α., ενέταξε τη πρόταση του Δήμου Πρεσπών για προμήθεια ενός πολυμηχανήματος αποχιονισμού με τον συνοδευτικό του εξοπλισμό, αξίας €155.000 στο πρόγραμμα
 « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (ΑΠ:60337/31-10-2018).
 Τα κονδύλια θα διατεθούν αποκλειστικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου ο προϋπολογισμός ιδίων πόρων του Δήμου.
 Η συγκεκριμένη προμήθεια, αποτελεί μέρος της προγραμματισμένης ανανέωσης/αναβάθμισης του στόλου οχημάτων του Δήμου Πρεσπών, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 400.000€, που προβλέπει επίσης την αγορά απορριμματοφόρου 4Χ4, 2 ημιφορτηγών 4Χ4 και ενός επιβατικού αυτοκινήτου μετά από πολλά χρόνια μηδενικών επενδύσεων στον τομέα αυτό. Σχεδόν στο σύνολό τους οι προμήθειες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου