Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Δεύτερη ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα: Τοέργο REBORN - Η 4η Τεχνική & η 4η Ειδική Θεματική Συνάντηση Εργασίας: Παρασκευή 12Οκτωβρίου 2018 στην Κοζάνη


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώνει την 1η φάση του έργουREBORN, το οποίο προσπαθεί να συμβάλει στην υποστήριξη εκείνων των επαγγελματιών & των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικές επιχειρηματικές δυσκολίες, μέσω ειδικών υποστηρικτικών δράσεων για την αντιμετώπιση του «στιγματισμού» των
επιχειρηματιών που προκύπτει από τη δυσχερή οικονομική θέση ή ακόμα & την απειλή χρεοκοπίας.
Την Παρασκευή 12Οκτωβρίου 2018 σταγραφεία του ΠΤΑ στη ΖΕΠ Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση εργασίας των εμπλεκομένων μερών στο έργο, και στη συνεχεία η 4η ειδική ενημερωτική εκδήλωση για το αντικείμενο της προσωποποιημένης υποστήριξης των επιχειρηματιών μέσω & του έργου EarlyWarningEurope σε συνεργασία με το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ.
Συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου, ο διευθυντής &τα στελέχη του ΠΤΑ, ο προϊστάμενος της ΕΥΔΕΠ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, μέλη του δικτύου των εμπλεκομένων μερών, εκπρόσωποι επιμελητηρίωνόπως &εκπρόσωπος του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν διεξοδικάγιατο έργο REBORN & την ολοκλήρωση του,για το σχεδιασμό του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ συμφώνησαν στο φυσικό του αντικείμενο που θα εφαρμοστεί από το 2019. Επίσηςέγινε αναλυτική ενημέρωση από τον εκπρόσωποτου ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ για την εφαρμογήτου έργου με τίτλο: Network for EarlyWarning and for SupporttoEnterprises and SecondStarter (EWE) που ξεκίνησε να υλοποιείται στη Δυτική Μακεδονία με την επιμέλεια του ΠΤΑ. Το έργο EWE θα εφαρμόζεταιέως το τέλος του 2019 με αποδέκτες έως και 50 επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επαγγελματική τους δραστηριοποίηση. Για τη διαδικασία και τον τρόπο συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κοΣαπαλίδη Σταύρο τηλ. 2461053995 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου