Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ


           Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τρίτην, 9ην Ὀκτωβρίου 2018, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.


Ἐν ἀρχῇ τῆς  πρώτης συνεδρίας  ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεω ςκυρίου Γερμανοῦ, ἐκ μέρους τῶν νέων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις.
Κατ᾿αὐτήν, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτηςκ. Μάξιμος Παφίλης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας, ἐξελέγη παμψηφεί ΒοηθόςἘπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς  Μελιτηνῆς.

                             Ἐκτῆ ςἈρχιγραμματείας
                                             τῆς  Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου