Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο νέος χάρτης ορεινών, μειονεκτικών και περιοχών με ειδικά φυσικά μειονεκτήματα κάθε δημοτικού
διαμερίσματος της χώρας με αποτέλεσμα την είσπραξη ή μη της εξισωτικής αποζημίωσης από τους
παραγωγούς της ελληνικής υπαίθρου.
Κύριε Υπουργέ,
Ο νέος χάρτης που καθορίζει τα δημοτικά διαμερίσματα του νομού Φλώρινας και ειδικότερα του Δήμου Αμυνταίου ως επιλέξιμα για τη λήψη ή μη εξισωτικής αποζημίωσης, αφήνει τα 2/3 των
δημοτικών διαμερισμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, αλλά και του Δήμου Αμυνταίου, εκτός δικαιωμάτων εξισωτικής αποζημίωσης.
Κρίνεται αναγκαία η παρέμβασή σας, ώστε οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας, αλλά και του Δήμου Αμυνταίου, να μην στερηθούν εισοδήματα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη δραστηριότητά τους στην αγροτική οικονομία. Είναι άδικο στη Φλώρινα, που ο χειμώνας διαρκεί παραπάνω από έξι μήνες, που τα δημοτικά της διαμερίσματα είναι διάσπαρτα σε ορεινό όγκο (το χαμηλότερο στα 550 μέτρα και κάποια να ξεπερνούν τα 1700 μέτρα υψόμετρο) να στερούνται του δικαιώματος αυτού που έχει θεσπίσει η πολιτεία από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου