Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο


 Το Δ.Σ. του  Συνδέσμου  Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ», εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την κ. Ζελεβάρη Μαρία, για την προσφορά
στον Σύνδεσμο μας του ποσού των ογδόντα  ευρώ  (80 €) με την συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία της προσφιλούς της μητέρας Ανδρομάχης Ζελεβάρη – Παραφέστα.


Με τιμή


     Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                                            Μιχάλης Ε. Χάτζιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου