Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων (StakeholdersMeeting) στο πλαίσιο του έργου “ECOWASTE4FOOD” στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα InterregEurope,
διοργάνωσε συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholdermeeting) που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιουλίου στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο στόχος της συνάντησης ήταν:
Ø η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της 4ης Συντονιστικής Επιτροπής και του 4ου Διαπεριφερειακού Εργαστηρίου του έργου που έλαβαν χώρα τη 3η έως και 4ηΙουλίου στη Μασσαλία της Γαλλίας και
Ø η παρουσίαση και συζήτηση του αναθεωρημένουΣχεδίουΔράσηςτης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν των συναντήσεων των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικότερα της συνάντησης της 25ηςΜαΐου 2018

Στο πλαίσιο του παρόντος stakeholdermeetingαξιολογήθηκε το αναθεωρημένο (το προτεινόμενο) Σχέδιο Δράσης και επιλέχθηκαν οι δράσεις του Σχεδίου Δράσης οι οποίες αξιολογήθηκαν ως οι κατάλληλες για να ενσωματωθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Η διαβούλευση του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης θα συνεχιστεί την προσεχή περίοδο μέσω των συναντήσεων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την οριστικοποίηση του έως το τέλος του 2018.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD μπορούν να βρεθούν στο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου