Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


     Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 12       Σεπτεμβρίου ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 σε Ειδική συνεδρίαση (σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Ν. 3463/2006)  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με  μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:


1.           Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017 Δήμου Αμυνταίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου