Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

τέλος το φτηνό νερό στους πρώην Δήμους Μελίτης, Περάσματος και Κλεινών νέο «χαράτσι» στους αγρότες και κτηνοτρόφους των χωριών μας

Η ΔΕΥΑΦ βάζει τέλος στο φτηνό νερό που πλήρωναν μέχρι  τώρα οι κάτοικοι των
πρώην δήμων Μελίτης, Περάσματος και Κλεινών, αφού υποχρεώνει τους καταναλωτές να κατασκευάσουν φρεάτια με δική τους δαπάνη, «προκειμένου να τοποθετηθεί μετρητής κατανάλωσης», όπως αναφέρει στο ενημερωτικό της δελτίο.

Μάλιστα η ΔΕΥΑΦ θεωρεί την
τοποθέτηση υδρομέτρου ως «αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης» και όχι ως μια νέα επιδρομή στην τσέπη του πολίτη, ως ένα νέο χαράτσι στο πενιχρό εισόδημα του.    
Αυτό όμως που μας αποκρύπτει η ΔΕΥΑΦ είναι με ποια τιμή θα χρεώνει την κατανάλωση του νερού. Μάλιστα αν λάβουμε υπόψιν μας ότι το σύνολο σχεδόν των κατοίκων των χωριών του Δήμου Φλώρινας είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, αντιλαμβάνεστε ότι το νερό θα τους κοστίζει πολλαπλάσια  από τη ΔΕΗ. 
Δεν πρέπει η ΔΕΥΑΦ να μας ενημερώσει για το κοστολόγιο που θα εφαρμόσει στις δημοτικές ενότητες στις οποίες αναφέρεται; Η τιμή θα είναι ίδια  με αυτή του αστικού πληθυσμού; 
Ελέγχει την ποιότητα νερού που πίνουν; Έχουν νερό όλοι ; Δεν μπορείς να χρεώνεις αποχέτευση όταν δεν έχεις κάνει τίποτα γι’ αυτήν.
Η ΔΕΥΑΦ παρέλαβε από τις κοινότητες περιουσιακά τους στοιχεία όπως νερό, υδραγωγεία και υδρευτικό δίκτυο, τα οποία χρησιμοποιεί σήμερα για την  υδροδότηση  των χωριών. Τα έχει κοστολογήσει ως περιουσιακό στοιχείο που απέκτησε εν μια νυκτί;  Δεν δικαιούνται ανταποδοτικά οφέλη γι’ αυτά οι κάτοικοι των χωριών;
Αντιλαμβάνομαι την ταμιακή λογική της ΔΕΥΑΦ και την εισπρακτική πολιτική της Δημοτικής αρχής. Γνωρίζουμε ότι το πέρασμα σας  από τον Δήμο είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να μας συμβεί με την πλήρη απραξία σας. Όμως το άδικο  βγάζει μάτι και η αντίδραση των κατοίκων  σίγουρα θα είναι έντονη. Δεν μπορείτε που δεν μπορείτε να τους προσφέρετε κάτι ωφέλιμο στα χωριά μας, μην καταστρέφετε τη ζωή τους με τέτοιες παράλογες και τρομακτικές αυξήσεις αφανίζοντας την οικονομία τους και καταστρέφοντας τις επιχειρήσεις τους.
Ανάχωμα στην καταστροφική λογική  αποτελεί η θέση της αντιπολίτευσης για δίκαιη κατανομή των βαρών και για ειδικό τιμολόγιο στις δημοτικές κοινότητες. Στη θέση αυτή πρέπει να επιμείνει όταν  το θέμα έρθει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΥΑΦ 


Αγαπητοί Καταναλωτές ,
σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 191/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (ΑΔΑ : 6ΝΝΓΟΕΕΖ-Θ5Π) αποφασίσθηκε :
1.    Οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας να προβούν στην κατασκευή κατάλληλου φρεατίου υδατοπαροχής, προκειμένου να τοποθετηθεί ο προβλεπόμενος, στα πλαίσια υλοποίησης της Προμήθειας : ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας’’ της Πράξης ‘‘Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας’’, μετρητής κατανάλωσης. 
2.    Έκαστος καταναλωτής απαιτείται να προβεί με μέριμνα και δαπάνη του μέχρι την 31-12-2018 στις κάτωθι ενέργειες:
·        σε ανεύρεση και αποκάλυψη της υφιστάμενης υδατοπαροχής, σε θέση επισκέψιμη από το προσωπικό  της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. εκτός οικίας, όπου είναι δυνατόν εκτός οικοπέδου ή άλλως  εντός οικοπέδου και πλησίον της δημοτικής οδού,
·        σε κατασκευή τετράγωνου ή κυκλικού φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 40Χ40 εκατοστών ή Φ40 εκατοστών, ελάχιστου βάθους 50 εκατοστών, από σκυρόδεμα ή συνθετικό υλικό, με αντίστοιχο μεταλλικό ή συνθετικό καπάκι και
·        σε έγγραφη ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για την ολοκλήρωση των εργασιών και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι το κατασκευασμένο φρεάτιο βρίσκεται επί της μοναδικής υδατοπαροχής του υδρευόμενου ακινήτου .
3.    Καταναλωτές, οι οποίοι ήδη διαθέτουν φρεάτιο ύδρευσης που καλύπτει τις ως άνω προδιαγραφές και βρίσκεται στην επιθυμητή θέση, να προβούν σε έγγραφη σχετική δήλωση μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι το φρεάτιο βρίσκεται επί της μοναδικής υδατοπαροχής του υδρευόμενου ακινήτου.
4.    Σε περίπτωση που καταναλωτής δεν ανταποκριθεί στα ζητούμενα μέχρι τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, 31-12-2018, η κατασκευή του φρεατίου να γίνει με μέριμνα της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και δαπάνη του υδρολήπτη, που θα καταβληθεί εφάπαξ, άλλως θα ενσωματωθεί στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης. Σε περίπτωση άρνησης εξόφλησης της εν λόγω δαπάνης θα ακολουθεί η διαδικασία διακοπής της υδροδότησης του ακινήτου.
5.    Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του υδρομέτρου διαπιστωθεί αυθαίρετη υδροληψία, θα ακολουθεί η διαδικασία διακοπής της υδροδότησης του ακινήτου και η επιβολή ανάλογου προστίμου.
Παρακαλούνται οι καταναλωτές για τις δικές τους ενέργειες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία που προκύπτει σας παρακαλούμε να  επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2385029517 - 2385024555 - 23850 24164.
Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου