Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

AΣΕΠ 10Κ/2018: Στο Εθνικό Τυπογραφείο εστάλη η προκήρυξη για 118 νέες προσλήψεις στους ΟΤΑ


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι προσλήψεις αφορούν μόνιμο προσωπικό και θα καλύψουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ οι ειδικότητες αφορούν εξειδικευμένο, επιστημονικό προσωπικό σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου