Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018


Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2018, ανήλθε σε 841.481 άτομα. Από αυτά 482.441 (ποσοστό 57,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 359.040 (ποσοστό 42,67%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 296.040 (ποσοστό 35,18%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 545.441  (ποσοστό 64,82%).

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2018,  ανήλθε σε 131.990 άτομα. Από αυτά 46.254 (ποσοστό 35,04%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 85.736 (ποσοστό 64,96%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 46.721  (ποσοστό 35,40%) και οι γυναίκες σε 85.269  (ποσοστό 64,60%).3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Αύγουστο 2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 135.807 άτομα, από τα οποία οι 129.907 (ποσοστό 95,66%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.900 (ποσοστό 4,34%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.105 (ποσοστό 37,63%)  και οι γυναίκες σε 84.702  (ποσοστό 62,37%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 104.898 (ποσοστό 77,24%) είναι κοινοί, 2.703 (ποσοστό 1,99%) είναι οικοδόμοι, 5.900 (ποσοστό 4,34%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.296 (ποσοστό 0,95%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 20.672 (ποσοστό 15,22%) είναι εκπαιδευτικοί, και 338 (ποσοστό 0,25%) είναι λοιποί.             

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2018


ΙΟΥΛΙΟΣ
2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2018
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
827.854
841.481
13.627
1,65%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
131.584
131.990
406
0,31%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
109.434
135.807
26.373
24,10%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2017
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2018
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
827.490
841.481
13.991
1,69%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
94.318
131.990
37.672
39,94%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
107.401
135.807
28.406
26,45%
Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
296.040
35,18%
46.721
35,40%
51.105
37,63%
Γυναίκες
545.441
64,82%
85.269
64,60%
84.702
62,37%
Σύνολο

841.481
100,00%
131.990
100,00%
135.807
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
6.244
0,74%
1.586
1,20%
64
0,05%
20-24  ετών
48.396
5,75%
6.874
5,21%
4.833
3,56%
25-29 ετών
89.986
10,69%
12.897
9,77%
17.816
13,12%
30-44  ετών
325.229
38,65%
47.584
36,05%
66.316
48,83%
45-54 ετών
203.855
24,23%
28.946
21,93%
32.018
23,58%
55-64 ετών
144.839
17,21%
26.743
20,26%
13.932
10,26%
65 ετών και άνω
22.932
2,73%
7.360
5,58%
828
0,61%
Σύνολο

841.481
100,00%
131.990
100,00%
135.807
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

52.359
6,22%
20.063
15,20%
3.999
2,94%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
241.640
28,72%
41.006
31,07%
28.717
21,15%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
380.952
45,27%
44.335
33,59%
56.472
41,58%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
166.530
19,79%
26.586
20,14%
46.619
34,33%
Σύνολο

841.481
100,00%
131.990
100,00%
135.807
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

768.861
91,37%
109.288
82,80%
125.509
92,42%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
12.641
1,50%
2.998
2,27%
2.174
1,60%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
59.979
7,13%
19.704
14,93%
8.124
5,98%
Σύνολο

841.481
100,00%
131.990
100,00%
135.807
100,00%


Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.


[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου