Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 10 Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:30 σε έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.2 του Ν. 3463/2006 λόγο μη απαρτίας της τακτικής συνεδρίασης στις 08 Αυγούστου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2018.
2.   Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση - διαχείριση - ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου".
3.    Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου".
4.   Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 86.400,00€.
5.   ΄Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 31.002,24€.
6.   ΄Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 31.002,24€.
7.   Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις Διαμορφώσεις Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών Δήμου
Αμυνταίου" προϋπολογισμού 87.568,13€.
8.    Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο
"Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου-Λεχόβου" προϋπολογισμού 70.000,00€.
9.   Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου μετίτλο "Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού" προϋπολογισμού 100.000,00€.

10.   Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
"Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης ΟικισμούΣωτήρα" 
προϋπολογισμού 10.000,00€.
11.    Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων,οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 27.000,00€, 

12.    Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου ",προϋπολογισμού 74.400,00€     
13.   Αίτημα παραχώρησης έκτασης ΥΠΑΑΤ που βρίσκεται στη Τ.Κ Φανού του Δήμου Αμυνταίου.
14.         Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου».
15.                    Ορισμός επιτροπής οριστικήςΠαραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού».
16.               Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10481/31-07-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης της Κίνδου Γεωργίας.
17.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 217/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 223/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
19.  ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
20.  ΄Εγκριση διενέργειας δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας-Μαραθώνος-Πικερμίου και Μεγάρων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24  Ιουλίου 2018.
21.  ΄Εγκριση δαπανών.

Μετιμή
Ο Πρόεδρος


ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου