Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΠΟ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


      Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου στις 09 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00  σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέμα  ημερήσιας διάταξης :


1.   Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.


Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μωϋσιάδης Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου