Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 04 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.   Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας μεταξύ της ΠΕ Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου για την υλοποίηση του έργουμε τίτλο «Περίφραξη γηπέδου Τ.Κ. Πελαργού» με προϋπολογισμό 20.000,00 €.
2.   Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας μεταξύ της ΠΕ Φλώριναςκαι του Δήμου Αμυνταίου για την υλοποίηση του έργου  με τίτλο«Κατασκευή παιδικής χαράς Τ.Κ. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 17.800,00 €.
3.   Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο :«Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βεγόρας και διασύνδεση δεξαμενής Βεγόρας με γεώτρηση Αντιγόνου»
4.  Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο :«Υδρολογική μελέτη και καθορισμός συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου»
5.   Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο :«Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελαργού»
6.   Τροποποίηση της με αριθμό 33/2008 ΑΔΣ για μεταβολή Αγροτικού Δρόμου στο αγρόκτημα Αγ. Παντελεήμονα σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 6539/04.05.2018 αίτηση της επιχείρησης «ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΑΕ».
7.   ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου Νέο Αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην ΤΚ Αγ. Παντελεήμονα.
8.   ΄Εγκριση 2ηςπαράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ».
9.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Περιφράξεων, Αποκαταστάσεις και Διαμορφώσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 50.000,00€.
10.               Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 74.000,00€.
11.               Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€.
12.               Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€.
13.               Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 362.500,00€.
14.               Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου
15.               Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού καταστήματος «ΝΕΒΕΣΚΑ» στην ΤΚ Νυμφαίου.
16.               Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την ακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», συμβατικού προϋπολογισμού 69.995,52 €.
17.               Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
18.               ΄Εγκριση της με αριθμό 28/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την  Ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2017.
19.               ΄Εγκριση της με αριθμό 29/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την  Κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017
20.               ΄Εγκριση της με αριθμό 30/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
21.               ΄Εγκριση της με αριθμό 31/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».
22.               Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «Ύψωμα Αγνάντιο» της Τ.Κ. Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου για την εγκατάσταση σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας.
23.               Καθορισμός των ειδικοτήτων των ασκούμενων σπουδαστών ΟΑΕΔ  ΕΠΑΛ ΙΕΚ.
24.               ΄Eγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017.
25.               ΄Eγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017.
26.               ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην ΤΚ Φιλώτα λόγω εκδηλώσεων.
27.               ΄Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
28.               Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Κλειδίου  με αφορμή την εορτή των Πολιούχων Αγίων Αποστόλων.
29.                Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 162/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
30.                Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
31.               ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
32.               Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.
Μετιμή
Ο Πρόεδρος


ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου