Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο (ΑΝΦΛΩ), ως φορέας υλοποίησης  του Τοπικού  Προγράμματος «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD /LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας, Σας καλεί σε
ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την   «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05-07-2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Φλώρινας (2ος όροφος).


             Για την ΑΝΦΛΩ                                                                   Για το ΕΒΕ Φλώρινας
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος                                                            Ο Πρόεδρος

           Ιωάννης Βοσκόπουλος                                                                          Σάββας Σαπαλίδης



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου