Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΔΜ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ.Ε.Η.


 Συνάδελφε Γενικέ Διευθυντή,
 σε συνέχεια των προσπαθειών για την εξασφάλιση των εργαζομένων, μέσω διαδικασίας αγωνία των ενδιαφερόμενων συναδέλφων, με την παρούσα απαντώντας στην κγ΄ επιστολή σας, επισημαίνουμε και καταγγέλλουμε για ακόμα μία φορά τα ακόλουθα:
διαβούλευσης που ξεκίνησε ο Σύλλογος στην από 10.1.2018 συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ στην οποία επίσης, εσείς παρευρεθήκατε προσωπικά και
δεδομένων των αλλεπαλλήλων  ενεργειών μας  που αποτυπώνονται με ακρίβεια στα α΄ έως ι΄ και στα ιστ΄, ιη΄, κα΄ και κδ΄ σχετικά,  σε συνδυασμό με οχλήσεις, καταγγελίες, απόψεις και εκπεφρασμένη

1.      Την αδικαιολόγητη άρνηση της Διοίκησης της Εταιρείας που εκπροσωπείτε, να απαντήσει ουσιαστικά και όχι προσχηματικά στα μέχρι σήμερα ερωτήματα που τέθηκαν προς αυτήν και προς εσάς εγγράφως (ήτοι στα σχετικά  γ΄, ιστ΄, ιη΄, κα΄), η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα, παρά το από 31.5.2018 κάλεσμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δια του αρμόδιου συμφιλιωτή να εξαντλήσετε τα περιθώρια ουσιαστικής και καλόπιστης διαβούλευσης με κάθε συνδικαλιστική οργάνωση η οποία εμπράκτως επιδεικνύει διάθεση συμμετοχής, όπως η αιτούσα (ΣΔΜ), προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι στην τριμερή (Υπουργείο Εργασίας, ΔΕΗ ΑΕ, Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ) συμφιλιωτική σύσκεψη ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Υπουργείου Εργασίας, στην οποία αναγκαστήκατε να συμμετάσχετε μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου, συνυπογράψατε πρακτικό με το αυτό περιεχόμενο (κβ΄ σχ.).  

Η απαντητική σας επιστολή (κγ΄ σχ.) σε κανένα σημείο της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί προϊόν διαβούλευσης.

Ακόμη περισσότερο, όταν συνεχίζετε να επικαλείσθε για μία ακόμη φορά ως διαβούλευση, τις συναντήσεις που προηγήθηκαν στις 8 και 10 Μαΐου 2018 και ουσιαστικά εξελίχθησαν σε αδιάλλακτη και μονομερή ανακοίνωση - παρουσίαση της Διοίκησης η οποία με κανένα τρόπο δεν χαρακτηρίζεται ως διαδικασία διαβούλευσης, όπως σαφώς σας επισημάνθηκε και από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας στην από 31.5.2018 προαναφερόμενη τριμερή συμφιλιωτική σύσκεψη.

Επιπρόσθετα, με το κβ΄ πρακτικό που συνυπογράψατε, δεσμευτήκατε να μην προβείτε σε έκδοση διοικητικής απόφασης πριν απαντήσετε στα ερωτήματα που σας θέσαμε.

2.      Ότι την άρνησή σας προς απάντηση στο κδ΄ σχετικό πρόσθετο υπόμνημα που υποβάλλαμε νομίμως και εμπροθέσμως στο Υπουργείο Εργασίας και το οποίο ήλθε σε γνώση σας, διαδέχθηκε η όλως παράνομη έκδοση διοικητικών πράξεων, όπως η κε΄ σχ. απόφαση, με την οποία καταδικάζετε σε απραξία με υψηλό εργασιακό ρίσκο και κίνδυνο τους ελάχιστους, σε πολλές περιπτώσεις, συναδέλφους που απέμειναν στη Μεγ. 4, αφού μετακινήσατε βιαστικά, πρόχειρα και οριζόντια, δίχως άλλο προηγούμενο, περίπου το ½ του προσωπικού της, στη Μεγ. 5.
Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι με τις ενέργειές σας, παρέμεινε μόνο ένας Διπλωματούχος Μηχανικός στη βάρδια της λειτουργίας στη Μεγ. 4 καθώς με  την ανωτέρω διοικητική πράξη σας, μετακινήθηκαν  οι υπόλοιποι τρεις στη Μεγ. 5 που επίσης και σε αυτή υπολείπεται κατά πολύ η κάλυψη των πραγματικών αναγκών για τη λειτουργία της.
Επίσης παρέμεινε μία μόνο Διπλωματούχος μηχανικός για τη Συντήρηση της μονάδας 4 που είναι τεχνικώς και ανθρωπίνως αδύνατο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες συντήρησης της μονάδας αυτής.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω Μηχανικός είναι και η μόνη Μηχανικός συντήρησης που έχει εκπαιδευτεί στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή (G.E.) των στροβίλων της Μεγ. 5 στη Γαλλία.
Ανάλογα, αψυχολόγητη κίνηση και παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις μας πράξατε και στο Χημείο της Μεγ. 4 αφού μετακινήσατε τον Τομεάρχη και αφήσατε πίσω τον Υποτομεάρχη, με απώτερο σκοπό να καταργήσετε στην πράξη το διαπιστευμένο εργαστήριο του Χημείου.
Δεδομένου ότι από τους 7 αναλυτές του Πρότυπου Χημικού Διαπιστευμένου Εργαστηρίου του ΑΗΣ Μεγ. Β (όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο ΕΣΥΔ) οι 6 μετακινήθηκαν στη Μεγ. 5, τάσσεται το ερώτημα «Πως είναι δυνατόν ο εξοπλισμός του Πρότυπου Εργαστηρίου να ανήκει στη Μεγ. 4 και το προσωπικό του Εργαστηρίου στη Μεγ. 5

3.      Με τις ενέργειες σας και παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις σας ότι θα μετακινηθούν, όλοι ανεξαιρέτως, με ηλικιακά κριτήρια (οι νεότεροι στη Μεγ. 5) ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και μακρόπνοη λειτουργία της, παρά ταύτα μετακινήσατε, αξιόλογους κατά τα άλλα συναδέλφους αλλά με πλήρη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και των οποίων επίκειται η αποχώρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερους σε ηλικία από αυτούς που παρέμειναν στη Μεγ. 4.
Υπενθυμίζεται η άμεση παρέμβαση του Συλλόγου (θ΄ σχ.) για τις δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή στη διαδικασία ακρόασης φορέων πριν τη ψήφιση του ν. 4533/18 στις 23.4.2018 και ειδικότερα στο ότι θα μετακινούντο οι νεότεροι και εξειδικευμένοι συναδέλφοι στις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες.
Δεδομένου ότι δεν γίνονται σήμερα νέες προσλήψεις, αποδυναμώνετε στο εγγύς μέλλον τη λειτουργία της νεότερης μονάδας παραγωγής στο νότιο σύστημα η οποία σημειωτέον έχει το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης.
Αντί αυτών των επιζήμιων ενέργειων σας για την εταιρεία, θα μπορούσατε να είχατε μεταφέρει και τους τρεις προαναφερόμενους Διπλωματούχους Μηχανικούς που εγκλωβίσατε στη Μεγ. 4 απλά και μόνο προσχηματικά και να διασφαλίζατε τη Λειτουργία, τη Συντήρηση, και τις υπηρεσίες του προτύπου Χημείου, στη Μεγ. 4 με συμβάσεις Π.Υ. (SLA) από τη Μεγ. 5, όπως εξήγγειλε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ κατά την πρόσφατη υπογραφή της ΕΣΣΕ ΔΕΗ, ότι θα γίνει όπου αυτό απαιτηθεί.

4.      Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι με βάση την ανωτέρω απόφαση σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Μεγ. 4, ενέργεια καθ΄ όλα αντίθετη με το νόμο 4533/2018, καθώς από τους δώδεκα Μηχανικούς του ΑΗΣΜΒ, οι εννέα πήγαν στην 5η Μονάδα και μόνο οι προαναφερόμενοι τρεις (τριών διαφορετικών εργασιακών αντικειμένων) έμειναν στη 4η Μονάδα και μάλιστα υπό καθεστώς μη ασφαλούς εργασίας.

5.      Επιπλέον με εισήγησή σας και παρά τις επισημάνσεις μας, στην από 31.5.2018 συμφιλιωτική συνάντηση, λήφθηκε απόφαση (κστ΄ σχ.) στο από 8.6.2018 έκτακτο ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ (με καταψήφιση από τους δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στο ΔΣ) με την οποία αυθαίρετα και προκλητικά, αφενός αποκλείσατε μόνο την κατηγορία των Διπλωματούχων Μηχανικών (Τ1) του ΑΗΣ Μελίτης και του Ενεργειακού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΑΗΣ Μεγ. 3, 4 και ΛΚΜ) από τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος μετάθεσης στην Εμπορία και την Παραγωγή και
αφετέρου όλους τους εργαζόμενους των Μονάδων που πρόκειται να εισφερθούν στις θυγατρικές Εταιρείες του ν. 4533/18,
από άλλη δυνατότητα μετάθεσης, ακόμη και εάν είχαν υποβάλλει αιτήματα στο παρελθόν των οποίων η υλοποίηση εκκρεμούσε και εκκρεμεί μέχρι σήμερα.


Δεδομένων των ανωτέρω ενεργειών σας είναι εύλογο να τίθενται τα κάτωθι κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων, ήτοι:

α. Πως είναι δυνατό να λειτουργήσει εύρυθμα  η 4η Μονάδα καθώς από τους δώδεκα  
    Διπλωματούχους Μηχανικούς του ΑΗΣ Μεγ. Β οι εννέα  μετακινήθηκαν στην 5η Μονάδα             
    και μόνο τρεις Διπλωματούχοι Μηχανικοί παρέμειναν στην 4η Μονάδα.
β. Πως είναι δυνατό η 4η Μονάδα να μην έχει Τομέα και Υποτομέα Λειτουργίας;
γ. Πως είναι δυνατό η 4η Μονάδα να μην έχει Τομέα και Υποτομέα Συντήρησης;
   Θα λειτουργήσει με ένα μόνο μηχανικό Συντήρησης, όταν από τους τρεις οι δύο μεταφέρθηκαν 
   στη Μεγ.5 και παρέμεινε μόνο ένας στη Μεγ. 4;
δ. Πως είναι δυνατό η 4η Μονάδα να μην έχει Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος  
    και να έχει πλήρη εξοπλισμό Πρότυπου Διαπιστευμένου Εργαστηρίου, μοναδικού στη Νότιο
    Ελλάδα;
    Θα λειτουργήσει μόνο με ένα Υποτομεάρχη, όταν από τους επτά αναλυτές οι έξι μεταφερθήκαν   
    στη Μεγ. 5 και παρέμεινε μόνο ένας στη Μεγ. 4;
ε. Πως είναι δυνατό η 4η Μονάδα να μην έχει Μηχανικούς υπηρεσίας;
    Θα λειτουργήσει με ένα μόνο Μηχανικό υπηρεσίας όταν οι άλλοι τρεις μεταφερθήκαν στη
    Μεγ. 5 και παρέμεινε μόνο ένας στη Μεγ. 4;

στ. Πως μπορεί η 4η Μονάδα να βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς να έχει Μηχανικό Ασφάλειας    
     εργασίας;
    Τι λέει η ΔΕΗ/ΓΔΑΝΠΟ/ΔΥΑΕ της οποίας προΐσταστε, γι’ αυτό?
ζ. Πως θα λειτουργήσει η 4η Μονάδα αφού τo προσωπικό που μένει στη θυγατρική, των Μηχανικών της 3ης Μονάδος δεν επαρκεί για να καλύψει τα κενά που δημιουργήσατε με τις προαναφερόμενες ενέργειές σας;
η. Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούνται με την αποδυνάμωση της 4ης Μονάδας από τις μέχρι σήμερα στοχευμένες ενέργειες σας;
θ. Γιατί οι κενές θέσεις Μηχανικών που εμφανίζονται στο Οργανόγραμμα της Μεγ. 5 δεν συμπληρώθηκαν και εμφανίζεται το οργανόγραμμα ως «φωτογραφικό»;
ι.   Γιατί συνάδελφοι που έχουν εκπαιδευτεί στην 5η Μονάδα ακόμα και με εκπαιδεύσεις στο
     εξωτερικό αποκλείσθηκαν στη 4η Μονάδα;
ια. Ποια είναι η σχετική μελέτη της ΓΔΠ (έγκριση ΔΣ 48/23.5.2018) που επικαλείστε και από ποια αρμόδια στελέχη της Δ/νσης Παραγωγής συντάχθηκε;
ιβ. Γιατί αρνείστε να χορηγήσετε το οργανόγραμμα της θυγατρικής;
     Κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις;
ιγ. Γιατί μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε αίτημα μετάθεσης συναδέλφου από τον ΑΗΣ Μελίτης με τόπο καταγωγής σε άλλη Περιφέρεια που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ούτε καν απαντήθηκε επαναλαμβανόμενο αίτημα του, με αποδεδειγμένους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους από το 2017 σε συνέχεια και παλιότερων αιτημάτων του, παρότι υλοποιήσατε εν τω μεταξύ άλλα παρόμοια αιτήματα;
Για τον ίδιο μισθωτό επιπλέον εκκρεμεί από 20.3.2018 αίτημα μετάθεσης σε κενή οργανική θέση στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου που είχε προκηρυχθεί για κάλυψη επιτακτικών αναγκών και για την οποία ήταν μοναδικός υποψήφιος (ΔΕΗ/ΔΑΔΠ/855/2.3.18, Πρόσκληση για κάλυψη μίας θέσης Μηχανικού Φυλακής, με μετάθεση).
ιδ. Τι σκοπεύετε να πράξετε σχετικά με τις ενστάσεις που σας έχουν υποβληθεί από τους εργαζόμενους αναφορικά με τη μη μετακίνησή  τους στη ΔΕΗ ΑΕ;


            Επιπροσθέτως τίθενται και τα γενικότερα ερωτήματα:

       Α. Ποιος είναι ο λόγος που σας ωθεί να ισχυριστείτε στην κγ΄ σχ. επιστολή σας ότι δεν δύναται να  
       χορηγηθεί η  μελέτη βιωσιμότητας  των συσταθεισών νέων εταιρειών « Μεγαλόπολη ενεργειακή
       και Μελίτη ενεργειακή»;
       Μήπως δεν είναι εφικτή η βιωσιμότητα τους σε τέτοιο βαθμό ώστε να βρεθεί αξιόπιστος            
       επενδυτής;
       Ποιο σενάριο επεξεργάζεστε για την αντιμετώπιση της ως άνω αναφερομένης περίπτωσης μη 
       εξεύρεσης αξιόλογου επενδυτή;

Β. Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που επικαλείστε στην κγ΄ σχ. επιστολή σας ότι έχει εξετάσει η ΔΕΗ ΑΕ για την εξασφάλιση της τροφοδοσίας λιγνίτη των ΑΗΣ Μεγ. 3 και 4 στην περίπτωσης περαιτέρω εμπλοκής των κοιτασμάτων της περιοχής Τριποτάμου Μεγαλόπολης από το 2019 και μετά;

Γ. Τι προβλέπει η μελέτη βιωσιμότητας για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης με λιγνίτη τα επόμενα χρόνια;

Δ. Στους υπό απόσχιση κλάδους σε περίπτωση που δε βρεθεί κάποιος αγοραστής και τελικά δε λειτουργήσουν οι Μονάδες, τι πρόνοια υπάρχει για τους εργαζομένους που για δύο χρόνια δε θα μπορούν να επιστρέψουν στη ΔΕΗ αφού θα ανήκουν στις θυγατρικές;
Θα εξασφαλίσετε τις εργασιακές τους θέσεις χωρίς εργασιακό αντικείμενο;

Ε. Μετά από τα δύο χρόνια δεν είναι δίκαιο οι εργαζόμενοι και ειδικά όσοι δεν θα θεμελιώνουν τότε συνταξιοδοτικό δικαίωμα στις υπό απόσχιση εταιρείες, να επιστρέψουν στη ΔΕΗ ΑΕ χωρίς να πρέπει να επανακριθούν ξανά με τους ίδιους όρους πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ όσοι έχουν κριθεί ήδη από αυτό ή ισοδύναμους διαγωνισμούς κατά την αρχική πρόσληψή τους;
Ποια είναι η άποψή σας;
Εάν συμφωνείτε με τη θέση του Συλλόγου, ότι δεν πρέπει δηλαδή να τεθούν ξανά σε διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ που πιθανόν τότε να μην πληρούν και κριτήρια όπως το ηλικιακό, τι προτίθεστε να πράξετε για την υλοποίησή της;

ΣΤ. Γιατί αφού ως οφείλατε να γνωρίζατε και σας επισημάναμε αναλυτικά στις 31.5.2018 στο Υπουργείο Εργασίας κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής σύσκεψης, μέσω του Προέδρου, έπρεπε να είχε δοθεί η δυνατότητα να γίνει μετάθεση προσωπικού μέχρι τις 26/6/2018 (εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης) εσείς κωλυσιεργήσατε και με τις πράξεις σας ακυρώσατε τις σαφείς πρόνοιες του Νόμου 4533/18 περί τούτου;

            Ζ. Για τον οικισμό της ΔΕΗ και τους εργαζομένους που κατοικούν πότε θα ληφθεί η απόφαση
            που εκκρεμεί, πριν τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης ή μετά και γιατί δεν έχει ληφθεί              
            ακόμη;

Η. Σε ποιες νομικές ενέργειες  προτίθεται να προβεί η Επιχείρηση για την προφανή τεράστια βλαπτική οικονομική συνέπεια του περιορισμού της ισχύος της νέας αναπόσβεστης Μονάδας 5 στα 500MW από τα 811 MW, ακόμη κι όταν οι λιγνιτικές μονάδες Μεγ. 3 και Μεγ. 4 τεθούν εκτός λειτουργίας;


Επισημαίνεται η έντονη ανησυχία του Συλλόγου για πιθανή εξέλιξη της διαδικασίας πώλησης μέσω του ν. 4533/18, των εν λόγω λιγνιτικών μονάδων, σε διαδικασία προοδευτικού κλεισίματος αυτών και κατάργησης 1.300 θέσεων εργασίας με σοβαρές συνέπειες.Ως εκ των ανωτέρω, σας καλούμε άμεσα όπως:

Να μας χορηγήσετε τη σχετική μελέτη βιωσιμότητας των συσταθεισών νέων εταιρειών «Μεγαλόπολη ενεργειακή και Μελίτη ενεργειακή»

Να μας χορηγήσετε τη σχετική μελέτη της ΓΔΠ σύμφωνα με την οποία προτάθηκε και εγκρίθηκε ο συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων (114) της Μεγ. 5 από το Δ.Σ. ΔΕΗ με την απόφαση 48/23.5.2018 και την αντίστοιχη μελέτη και έγκριση για το συνοδευτικό οργανόγραμμα.

Διευκρινίσετε με ποια κριτήρια ορισμένα στελέχη κρίθηκαν απαραίτητα για να μετακινηθούν εκτός θυγατρικών ή αλλιώς να εισφερθούν σε αυτές, αφού τελικά το ηλικιακό κριτήριο που επικαλεσθήκατε δεν ίσχυσε για όλους και ειδικά για τα στελέχη και ακυρώθηκε στην πράξη από το οργανόγραμμα της Μεγ. 5 που επιμεληθήκατε δημιουργώντας ή καταργώντας «κουτάκια» κατά περίπτωση.
Λήφθηκαν υπόψη και κριτήρια συνδικαλιστικής ταυτότητας;

Ενεργοποιήσετε άμεσα τις πρόνοιες του Νόμου 4533/18 όπως αυτές αναλυτικά σας εκτέθηκαν, για μεταθέσεις του προσωπικού, προς τη ΔΕΗ ΑΕ και τις θυγατρικές της εταιρείες όπως και για την εθελούσια αποχώρηση του, πριν την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης.

  
Σε κάθε περίπτωση ζητάμε,

να ακυρώσετε την κδ΄ σχετική απόφασή σας όπως και την απόφαση περί μεταθέσεων που λήφθηκε στο από 8.6.2018 έκτακτο ΔΣ (κστ΄ σχ.) και να απαντήσετε ουσιαστικά τόσο στο κδ΄ σχ. υπόμνημα που υποβάλλαμε όσο και στα ερωτήματα που αφήσατε αναπάντητα λαμβάνοντας υπόψη και τα ερωτήματα της παρούσας επιστολής και να προβείτε σε ουσιαστική διαβούλευση πριν από κάθε άλλη ενέργεια που θα προκαλέσει βλάβη και ζημία.

Υπογραμμίζεται η χαρακτηριστική στάση της διοίκησης της ΔΕΗ να μην συμμορφώνεται, τόσο με τις επιταγές του νόμου, όσο και των συστάσεων του Υπουργείου Εργασίας (Συμφιλιωτική επιτροπή), στάση η οποία όπως πολλάκις έχουμε διατυπώσει κατατείνει στην αρχικώς υποστηριζόμενη θέση μας περί μη νομιμότητας επί των πάσης φύσεως διαδικασιών απόσχισης.

Τέλος, ως γνωστό, ο ΣΔΜ Ομίλου ΔΕΗ είναι ο Σύλλογος όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών ανεξάρτητα από τις θέσεις που κατέχουν στην ιεραρχία και επισημαίνει ότι η τοποθέτηση των μελών προς αυτόν, σε θεσμικά θέματα αποτελεί καταστατική υποχρέωσή τους.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε συνάδελφε Γενικέ Διευθυντή να διευκρινίσετε με σαφήνεια την ερμηνεία της συνεχούς σας αναφοράς « ο σύλλογός σας» με τον οποίο τον αποκαλείτε παρότι είστε και εσείς μέλος του.


                                                          Με απόφαση ΔΣ, 14.6.2018
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΓΡ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ                                                          ΞΕΝ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου