Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

«Σχετικά με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του 2018»


  Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Μ. Αντωνίου, Ι. Αντωνιάδη, Γ. Κασαπίδη, σας πληροφορούμε ότι
στο επερχόμενο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης οι 30.455 θέσεις κατανέμονται στα κέντρα πρόνοιας, στις περιφέρειες και στου 276 δήμους της χώρας, ενώ δεν έχουν δεσμευθεί εκ των προτέρων θέσεις για δομές του Υπουργείου Παιδείας.Εντούτοις, το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται πάντα σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική και περιφερειακή διοίκηση και διερευνά τρόπους ένταξης υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου, ιδιαίτερα δε όσων καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, στα προγράμματα ενίσχυσης των ανέργων, υπό την σταθερή προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες θέσεις δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι δήμοι καλούνται να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας τις απαιτούμενες ειδικότητες σε συνάρτηση με τα έργα που σκοπεύουν να υλοποιήσουν και ως εκ τούτου, είναι στην ευχέρεια τους να δηλώσουν πόσες θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε σχολεία είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του δικού τους σχεδιασμού.Οι δήμοι Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας συμμετέχουν παράλληλα στον Β' κύκλο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2018. Στους συγκεκριμένους Δήμους έχουν διατεθεί συνολικά 534 θέσεις εργασίας (251 για τον Δήμο Κοζάνης, 115 για τον Δήμο Καστοριάς, 70 για τον Δήμο Γρεβενών και 98 για τον Δήμο Φλώρινας), πλέον των 495 που είχαν διατεθεί στον Α' Κύκλο, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2017. Για το 2019 αναμένεται νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε όλη την επικράτεια στο οποίο θα ζητηθεί εκ νέου από τους Δήμους τις χώρας να καταγράψουν τις σχετικές τους ανάγκες σε προσωπικό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς τους ανάγκες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου